• Inovatívne fasády budov

  by Telerik.Sitefinity.DynamicTypes.Model.AuthorProfiles.AuthorProfile | 10 28, 2019
  Stretli sme sa so senior architektkou spoločnosti Snøhetta, Eli Synnevåg, v sídle spoločnosti v nórskom Osle, aby sme sa jej opýtali, aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelí dnešná architektúra, a s ktorými sa bude musieť vyrovnať architektúra budúcnosti. Okrem toho sme sa jej opýtali, ako jedna zo špičkových architektonických firiem sveta motivuje ku kreativite na úrovni organizácie?

  Aké sú najvýznamnejšie trendy vo fasádach budov? Akú úlohu zohráva úspora energie, inovácie technológií a drevo ako materiál pri vytváraní nových koncepcií fasád? Senior architektka spoločnosti Snøhetta, Eli Synnevåg, odhaľuje svoje názory na navrhovanie fasád.

   

   
 • Budúcnosť architektúry

  by Telerik.Sitefinity.DynamicTypes.Model.AuthorProfiles.AuthorProfile | 9 18, 2019
  Stretli sme sa so senior architektkou spoločnosti Snøhetta, Eli Synnevåg, v sídle spoločnosti v nórskom Osle, aby sme sa jej opýtali, aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelí dnešná architektúra, a s ktorými sa bude musieť vyrovnať architektúra budúcnosti. Okrem toho sme sa jej opýtali, ako jedna zo špičkových architektonických firiem sveta motivuje ku kreativite na úrovni organizácie?

  Aké sú najväčšie výzvy, ktorým musia čeliť dnešní architekti? Aký význam má udržateľnosť, využívanie technológií a spolupráca medzi rôznymi sektormi v modernej architektúre? Eli Synnevåg, senior architektka spoločnosti Snøhetta vysvetľuje, ako si v dnešnej dobe môžu architekti udržať prehľad.


   

   
 • Sila kreativity

  by Telerik.Sitefinity.DynamicTypes.Model.AuthorProfiles.AuthorProfile | 8 20, 2019
  Stretli sme sa so senior architektkou spoločnosti Snøhetta, Eli Synnevåg, v sídle spoločnosti v nórskom Osle, aby sme sa jej opýtali, aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelí dnešná architektúra, a s ktorými sa bude musieť vyrovnať architektúra budúcnosti. Okrem toho sme sa jej opýtali, ako jedna zo špičkových architektonických firiem sveta motivuje ku kreativite na úrovni organizácie?

  Aké nástroje alebo metódy používa Snøhetta na podporu kreativity v rámci organizácie? Nakoľko je kultúra otvorenej konverzácie a zábavy dôležitá pre úspech spoločnosti? Senior architektka spoločnosti Snøhetta, Eli Synnevåg, pristupuje k otázkam zvyšovania tvorivosti s komplexným pohľadom.


   

   
 • Nové trendy v architektúre

  by Telerik.Sitefinity.DynamicTypes.Model.AuthorProfiles.AuthorProfile | 7 08, 2019
  Stretli sme sa so senior architektkou spoločnosti Snøhetta, Eli Synnevåg, v sídle spoločnosti v nórskom Osle, aby sme sa jej opýtali, aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelí dnešná architektúra, a s ktorými sa bude musieť vyrovnať architektúra budúcnosti. Okrem toho sme sa jej opýtali, ako jedna zo špičkových architektonických firiem sveta motivuje ku kreativite na úrovni organizácie?

  Aké sú najvýznamnejšie a vychádzajúce trendy v architektúre? Je štýl, ako hnacia sila designu, nahrádzaný obsahom? A ako ovplyvňujú otázky udržateľnosti odvetvie? Eli Synnevåg, senior architektka spoločnosti Snøhetta objasňuje svoju víziu architektúry v budúcnosti.


   

   
 • Znamená budova s nízkou uhlíkovou stopou a udržateľná budova to isté?

  by Telerik.Sitefinity.DynamicTypes.Model.AuthorProfiles.AuthorProfile | 5 13, 2019

  Keďže energetickú účinnosť nových budov sa už v Európe začína dariť nákladovo optimalizovať, pozornosť sa sústreďuje na emisie CO2 vo fáze výstavby. Matematika výpočtu uhlíkovej stopy pri výrobe stavebných materiálov je v podstate jednoduchá: Uhlíková stopa sa rovná hmotnosti stavebných materiálov vynásobenej hodnotou ich emisií CO2 na 1 kg. Je tak zrejmé, že drevené konštrukcie s nízkou hmotnosťou a nižšími emisiami na kg, budú mať nižšiu uhlíkovú stopu ako ostatné materiály. V skutočnosti to však nie je až také jednoduché, pretože výpočty uhlíkovej stopy zahŕňajú veľa otáznikov súvisiacich s hranicami systému a rôznymi scenármi životného cyklu. Časová perspektíva emisií oxidu uhličitého nie je až taká jednoduchá. Chceme emisie CO2 znížiť radikálne teraz, bez ohľadu na to, ako to ovplyvní emisie v budúcnosti, alebo by sme mali uvažovať skôr o znižovaní emisií v horizonte desiatok rokov?

  Rôzne materiály majú výhody počas rôznych životných cyklov. Pozitívnou stránkou drevených konštrukcií je, že počas používania budovy fungujú ako zásobárne uhlíka. Po zbúraní sa však spravidla využijú ako energetický odpad a do atmosféry sa uvoľní späť oxid uhličitý, ktorý je v nich viazaný. Okrem toho, ak v súčasnosti výrazne zvýšime ťažbu dreva a výstavbu drevostavieb, zníži sa sekvestrácia oxidu uhličitého v lesoch, keďže zregenerovaný les dokáže viazať rovnaké množstvo oxidu uhličitého až po uplynutí desaťročí. Vo fáze výroby ocele vzniká veľa emisií, avšak vyrobená oceľ už ďalej cirkuluje prakticky donekonečna a prispieva k zníženiu budúcich emisií z výroby ocele úmerne množstvu použitej recyklovanej ocele. Oceľové konštrukcie sa zároveň ľahko montujú, dajú sa rýchlo demontovať a po malej modernizácii znova v budúcnosti použiť. Konečná uhlíková stopa je do veľkej miery určovaná váhou, ktorá sa prikladá rôznym fázam životného cyklu. Tieto priority ešte nie sú definované a je žiadúce viesť na túto tému aktívnu diskusiu, keď európske krajiny vypracovávajú vlastné predpisy na znižovanie uhlíkovej stopy v budovách.

  Cieľom udržateľnej výstavby je  samozrejme viac ako len uhlíková stopa. Ak sa samostatným opatrením stanoví horný limit uhlíkovej stopy pre rôzne typy budov, nepovedie to k zníženiu uhlíkovej stopy na úkor iných ukazovateľov udržateľnej výstavby? Pri nemeckej environmentálnej certifikácii DGNB je uhlíková stopa len jedným z prvkov hodnotenia environmentálnej kvality budovy. K ďalším kritériám trvalo udržateľnej budovy patrí: technická, ekonomická, prevádzková a technologická kvalita budovy. Niektoré konkrétne opatrenia z týchto kritérií zahŕňajú napríklad flexibilitu a prispôsobivosť budov, zvukovú izoláciu, údržbu fasády a demoláciu alebo opätovné využitie konštrukcií. Kovy spĺňajú mnohé z týchto kritérií a svojou povahou sú trvanlivé, nenáročné na údržbu pri minimálnych prevádzkových nákladoch, ľahko sa identifikujú a demontujú, pričom si zachovávajú trhovú hodnotu a ľahko sa vracajú do hodnotového reťazca.

  Systém výpočtov v predpisoch nesmie byť príliš komplikovaný, je však jasné, že samotná uhlíková stopa nemôže definovať úroveň udržateľnosti budov. Projektanti i celý odbor musia dostať príležitosť navrhnúť inovatívne a udržateľné riešenia s využitím všetkých materiálov.
 • ARCHITEKTÚRA PRE OBYČAJNÝCH ĽUDÍ

  by Telerik.Sitefinity.DynamicTypes.Model.AuthorProfiles.AuthorProfile | 5 13, 2019

  Ak si niekto myslí, že architektúra je iba pre stavebných profesionálov, mýli sa. Veľmi dobrým príkladom je moje rodné mesto Košice. Košice sú druhým najväčším mestom na Slovensku, ktoré sa nachádza na východe krajiny.

  Pereš Park, nové nákupné centrum, bolo otvorené začiatkom roka 2018. Bol to najväčší stavebný projekt v histórii mestskej časti Košice-Pereš, pri výstavbe ktorého boli použité vyspelé technológie. Nákupné stredisko Pereš Park patrí dnes medzi moderné stavby súčasnej architektúry, ktoré spĺňa všetky požiadavky a štandardy. Ruukki dodala pre túto budovu prevetrávanú fasádu.

  Fasáda budovy už dostala nejedno hodnotenie, nielen zo strany investora a miestnej samosprávy, ale aj od obyčajných ľudí – obyvateľov a návštevníkov. Vhodne vybrané tvary, materiály, farby a detaily dodávajú budove charakter a osobitosť. Dobrá architektúra je tak v harmónii s okolím a stáva sa jeho neodmysliteľnou súčasťou. Ruukki, spoločne s investorom a dodávateľom, spoločnosťou K&C Group Košice, navrhli to najvhodnejšie riešenie a produkty. Ruukki dodala sendvičové panely s hladkou profiláciou a fasádne kazety Liberta elegant 500 v zlatej farbe.

  Pereš Park je najväčšou investíciou v histórii obce a ponúka náležitú, širokú občiansku vybavenosť – všetko pod jednou strechou.

   

  Mnoho prekážok pred dosiahnutím cieľa

  Miestna samospráva predstavila myšlienku výstavby nákupného centra a nového úradu ešte v roku 2008. Stará budova, kde sídlil miestny úrad a kultúrny dom, postavená v sedemdesiatych rokoch, už viac nespĺňala požiadavky miestneho zastupiteľstva. Renovácia by bola, vzhľadom na zastaralosť použitých materiálov, hotová finančná katastrofa.

  Po dokončení špecifikácie budovy nastal čas na hľadanie investora. To sa udialo v roku 2011.

  Našťastie sa našiel chápavý, otvorený a osvietený investor a zhotoviteľ v jednom, spoločnosť K&C Group Košice, ktorá mala záujem rozvíjať mesto. Mesto Košice už v minulosti patrilo medzi najdôležitejšie obchodné križovatky vtedajšej Európy. Nové nákupné centrum bolo postavené na mieste starého miestneho úradu, ktorý bol v októbri 2013 zbúraný. Odhadovaný čas výstavby bol 12 mesiacov od demolácie. No získať stavebné povolenie trvalo takmer ďalšie 3 roky. Sedemnásty október 2016 bol zapísaný do histórie Pereša ako deň poklepania základného kameňa budovy, a to za účasti významných predstaviteľov mesta, investora a mediálnej komunity.

  Takmer do roka a do dňa vyrástla v centre obce trojpodlažná budova Pereš Parku. Konečne ožilo a znova bije srdce obce. Nová budova prináša tejto časti mesta zónu kultúry, služieb a priestor, kde je možné stráviť príjemné chvíle.

  Toto ste o Košiciach vedeli?

  Prvá písomná zmienka o Košiciach pochádza z roku 1230. V roku 1369 dostali Košice ako prvé mesto v Európe vlastný mestský erb. Návštevníci mesta môžu obdivovať architektonickú krásu nielen pozdĺž historickej promenády, ktorej dominuje gotická katedrála zo štrnásteho storočia – Dóm svätej Alžbety, ale aj v priľahlých uličkách.

  Košice sú tiež rodným mestom niekoľkých zamestnancov Ruukki Slovakia! Okrem ich dlhej histórie sú tiež celosvetovo známe vďaka Košickému maratónu mieru, ktorý sa koná každoročne od roku 1924 (je to najstarší maratón v Európe a tretí najstarší na svete).

  Pozývame vás na návštevu tohto krásneho a inšpiratívneho mesta! Prečítajte si viac o Košiciach a naplánujte si návštevu na visitkosice.eu.

RECENT BLOG POSTS