Riešenia pre rámy na základe návrhov zákazníka

Riešenia pre rámové konštrukcie a mosty na základe návrhov zákazníka

Tam, kde je konštrukčný tím zákazníka dostatočne kompetentný v optimalizácii výroby a inštalácie, môžeme dodať oceľovú rámovú konštrukciu alebo most podľa návrhu zákazníka a využiť tak vynikajúce výrobné a montážne kapacity Ruukki.

Služby

frame-and-envelope-optimization2

Výroba komponentov

Naše stavebné komponenty sa vyrábajú priemyselne, aby vyhovovali jedinečným podmienkam a technickým požiadavkám na stavbe. Sú vhodné pre miesto ich montáže na stavenisku, čím sa minimalizuje množstvo odpadu a zvyšuje efektívnosť prác na stavbe aj pri komplexných riešeniach. Tým sa na oplátku znižuje pracovné zaťaženie všetkých členov projektového tímu.

Odborníci v našich závodoch sú kvalifikovaní vo svojich odboroch, či už je to zváranie, montáž, povrchová úprava alebo lakovanie. Využívame prísny systém kontroly kvality, ktorý zaisťuje bezpečnosť, kvalitu a výkonnosť našej výroby.

Viac o našich výrobných závodoch pre rámové konštrukcie
Viac o certifikátoch a vyhláseniach

frame-and-envelope-optimization1

Montáž rámu

Skúsený a vyškolený personál spoločnosti Ruukki pracuje ruka v ruke so zmluvnými riadiacimi pracovníkmi. Práca sa vykonáva včas, bezpečne a profesionálne. Máme bohaté skúsenosti s prácou v krajinách severnej a východnej Európy.

Mimoriadna pozornosť sa venuje kontrole montáže. Všetky stavebné a montážne práce sa vykonávajú za dodržiavania prísnych bezpečnostných metód. Projektoví manažéri, stavbyvedúci a vedúci pracovníci zaisťujú najvyššiu úroveň kvality.

Pracovné postupy predstavujú integráciu najnovšieho softvéru, špecializovaných výrobných zariadení a všestranne pripravených stavebných a montážnych pracovníkov, od návrhu po výrobu a montáž. Tým sa urýchľuje postup výstavby a znižujú sa náklady.

Produkty

Viacúrovňové rámy

Používanie prefabrikovaných komponentov rámu ponúka veľké výhody pre rýchlosť prác na stavenisku a ich riadenie. V typických viacpodlažných budovách spoločnosť Ruukki používa kompozitné stĺpy a zvárané WQ a UWQ nosníky. Systém vďaka svojim vlastnostiam umožňuje účinné využitie priestoru a univerzálne funkčné usporiadania pre dlhé haly a rovné medzipodlažia. 

Jedinečné oceľové rámové konštrukcie

Kombinované projektové a výrobné kapacity spoločnosti Ruukki umožňujú realizovať rozmanité jedinečné rámové konštrukcie v pôsobivom rozsahu. Bez ohľadu na to, či ide o veľké športové, priemyselné a kultúrne budovy, oceľ sa prispôsobí najnáročnejším štruktúram a technickým požiadavkám

Referencie

Friends Arena

The Friends Arena is the largest multipurpose arena with a sliding roof in Northern Europe. Ruukki was tasked with the design, fabrication and installation of the four huge steel trusses which support the arena’s extensive roof structure.

Kilden Performing Arts Centre

Kontaktujte nás