Optimalizácia skeletu a opláštenia

Optimalizácia skeletu a opláštenia

Náš koncept služieb umožňuje developerom získať priamu kontrolu investičných a prevádzkových nákladov jednoposchodových stavieb už v raných fázach. Dokážeme optimalizovať plášť a rám budovy tak, aby spĺňali špecifické ciele projektu a dokonca optimalizovať energetické náklady počas životnosti budovy, vrátane systému HVAC.

Služby

Project-development

Podpora rozvoja projektu

Spoluprácou s developermi, projektantmi a generálnymi dodávateľmi už v ranných fázach projektu, pridávame hodnotu pre zákazníkov.

Potreby a očakávania zákazníka ako základ a naše odborné znalosti pri projektovaní, výrobe a montáži poskytujú spoľahlivé informácie pre plánovanie, odhad nákladov a projektovanie. Ako člen projektového tímu, zapojený už v raných fázach, môžeme ponúknuť jedinečný pohľad na budovu a jej neskoršie vlastnosti.

Materiály a riešenia sú vhodné pre proces rýchlej, efektívnej priemyselnej výstavby a pomáhajú zaistiť vysoké hodnotenie udržateľnosti .

Design

Projektová podpora

Naši projektanti majú bohaté skúsenosti s projektovaním obchodných, logistických a priemyselných budov. Najnovší projektový softvér, výkresy a technická dokumentácia pomáhajú skracovať dobu výstavby a náklady v prospech našich parnerov a klientov.

Zahrnutie návrhu komponentov do dodávky projektu sprístupňuje projektovému tímu špecializované znalosti dizajnérov a zabezpečuje, že návrhy sú optimálne pre výrobu ako aj prevádzku. 

BIM-main-picture

BIM - Building Information Modelling

Pri riadení našich stavebných projektov používame BIM. Používa sa vo všetkých fázach - od návrhu projektu, cez výrobu až po montáž, a to mimoriadne sofistikovaným a praktickým spôsobom. Našim zákazníkom poskytuje vysokú kvalitu, efektívnosť nákladov a dobré konečné výsledky vďaka presnému a rýchlemu 3D modelovaciemu prostrediu. Tento model zahŕňa údaje, ktoré virtuálne simulujú výstavbu. Každý komponent v modeli je označený svojou značkou alebo pripravenosťou výroby v šiestich fázach - od vstupného návrhu až po ukončenú inštaláciu.

Plány sa dajú zdieľať so zmluvnými partnermi a technikmi. Softvér Scia Engineer sa používa na presné a optimálne navrhovanie konštrukcií v 3D priestore.

V roku 2001 sme systém 3D modelovania integrovali s naším ERP systémom SAP. Neustále rozvíjame používanie nášho BIM skrz životný cyklus projektu.

     Kľúčové výhody BIM pre našich zákazníkov

  • Zvýšenie bezpečnosti plánovaním a simuláciou vykonávania pomocou modelu
  • Vizualizácia nápadov a zmien návrhu za účelom nájdenia optimálneho riešenia
  • Starostlivé predbežné plánovanie s cieľom obmedziť zásahy a zaistiť hladký priebeh prác na stavenisku
  • Transparentné sledovanie projektu a lepšia komunikácia
  • Aktualizácia stavu projektu
  • Zhotovenie projektu včas a v rámci rozpočtu
frame-and-envelope-optimization2

Výroba komponentov

Naše stavebné komponenty sa vyrábajú priemyselne, aby vyhovovali jedinečným podmienkam a technickým požiadavkám na stavenisku. Pri montáži presne zapadnú na požadované miesto, čím sa minimalizuje množstvo odpadu a zvyšuje efektívnosť prác na stavenisku aj pri zložitejších riešeniach. Tým sa zároveň znižuje pracovné zaťaženie všetkých členov projektového tímu.

Profesionáli v našich závodoch sú kvalifikovaní vo svojich odboroch, či už je to zváranie, montáž, povrchová úprava alebo nátery. Máme prísny systém kontroly kvality, ktorý zaisťuje bezpečnosť, kvalitu a výkonnosť výroby.

Viac o výrobných závodoch pre rámové konštrukcie
Viac o certifikátoch a vyhláseniach

frame-and-envelope-optimization1

Montáž rámu a opláštenia

Jeden projekt zvyčajne zahŕňa montážne služby pre Ruukki rámové konštrukcie aj fasádny plášť. Naši skúsení a vyškolení stabyvedúci a motážnici pracujú ruka v ruke s projektovým tímom. Práca sa vykonáva včas, bezpečne a profesionálne. Máme bohaté skúsenosti s prácou v krajinách severnej a východnej Európy.

Mimoriadna pozornosť sa venuje kontrole montáže. Všetky stavebné a montážne práce sa vykonávajú za dodržiavania prísnych bezpečnostných metód. Projektoví manažéri, stavbyvedúci i dozorujúci pracovníci zaisťujú najvyššiu úroveň kvality.

Procesy - návrh, výroba a montáž - sú s najnovším softvérom, špecializovaným výrobným zariadením a skúsenými montážnikmi ucelené. Tým sa urýchľuje postup výstavby a znižujú sa náklady.

Roof-and-wall-installation

Montáž strechy a stien

Spoločnosť Ruukki ponúka kompletné riešenie montáže strechy a stien.

Produkty

single-storey

Dodávka rámov a opláštenia pre jednoposchodové budovy

Oceľové priehradové nosníky sú vhodným riešením z hľadiska nákladov a materiálovej efektivity, a to predovšetkým pre budovy s veľkými rozponmi. Nosníky poskytujú väčšiu voľnosť pri orientácii, pretože môžu smerovať naprieč konštrukciou. Naše rámové konštrukcie pre jednopodlažné budovy využívajú rôzne stĺpové a portálové rámové riešenia v kombinácii s poväčšine dutými prierezovými nosníkmi.

Viac tu

Sendvičové panely

Fasádne obklady

Nosné trapézy

Referencie

Nižšie uvádzame zvýraznené odkazy.

Bory Mall Shopping Centre

The exterior walls of Bory Mall were built using Ruukki Forma™, a facade system that combines air-tight wall structures and cladding. Air-tightness reduces energy consumption for heating and cooling.

Ruukki’s delivery for the first and second phase of the project comprised a quick-to-build, modifiable steel frame, sandwich panel elements for the facades, and load-bearing profiled sheets.

Kontaktujte nás