Návrh a realizácia rámových konštrukcii 

Návrh a realizácia rámových konštrukcií

Správne postupy pri riadení projektov zaisťujú, že projekty budú hotové včas a v rámci rozpočtu.
Spoločnosť Ruukki ponúka vynikajúci vývoj produktov a optimálne rozhodnutia vo fázach vývoja a implementácie. Okrem toho vám môžeme ponúknuť vynikajúce zdroje pri riadení projektu a odborné znalosti.

Celý projekt, od návrhu, nákupu materiálov a výroby až po montáž na stavenisku sa modeluje pomocou 4D BIM. To nám dáva jedinečnú možnosť sledovať a vykonávať zmeny vo výrobe aj v krátkych časových termínoch a zároveň našim zákazníkom ponúka plnú kontrolu a možnosť sledovania celého procesu. Na monitorovanie zdrojov, rozpočtu, rizika a podobne sa používa softvér pre projektové riadenie.  

Služby

Project-development

Vývoj projektu

Spoluprácou s projektantmi a hlavnými dodávateľmi naši zákazníci získavajú vyššiu hodnotu už v raných fázach projektu.

Potreby zákazníka a očakávania ako základ, naše odborné znalosti v oblasti návrhu, výroby a montáže poskytuje spoľahlivé informácie pre plánovanie, odhad nákladov a plánovanie prác. Ako člen projektového tímu v raných fázach môžeme ponúknuť jedinečný pohľad na štruktúru a jej neskoršie vlastnosti a charakteristiky. 

Materiál a riešenia sú vhodné pre proces rýchlej efektívnej priemyselnej výstavby aj na zaistenie zhodnotenia udržateľnosti.
Design

Návrh

Naši projektanti majú bohaté skúsenosti s projektovaním obchodných, logistických a priemyselných budov. Najnovší projektový softvér, výkresy a technická dokumentácia pomáhajú skracovať dobu výstavby a náklady.

Vrátane návrhu komponentov pre dodávku projektu, veľmi špecializované znalosti našich projektantov môže projektový tím zaistiť, že projekty budú optimálne pre výrobu aj pre práce na stavenisku. 

BIM-main-picture

Informačný model budovy (Building Information Modelling – BIM)

Pri riadením našich stavebných projektov používame BIM. Používame ho vo všetkých fázach, od vývoja návrhu projektu, cez výrobu až po montáž. BIM našim zákazníkom poskytuje vysokú kvalitu, hospodárnosť nákladov a dobré konečné výsledky. Ponúka presné a rýchle 3D prostredie modelovania založené na údajoch, ktoré virtuálne simuluje výstavbu. Plány sa dajú zdieľať so zmluvnými partnermi a technikmi. Softvér Scia Engineer sa používa na presné a optimálne navrhovanie konštrukcií v 3D priestore.

V roku 2001 sme náš systém 3D modelovania integrovali s naším ERP systémom SAP. Neustále vyvíjame čoraz širšie používanie nášho BIM, aby sa dal využívať v celom cykle projektu.

Kľúčové výhody BIM pre našich zákazníkov

  • Zvýšenie bezpečnosti plánovaním a simuláciu vykonávania pomocou modelu
  • Vizualizácia nápadov a zmien návrhu s cieľom určenia optimálneho riešenia
  • Starostlivé predbežné plánovanie s cieľom obmedziť rušenie a zaistiť hladký priebeh prác na stavenisku
  • Transparentné sledovanie projektu a lepšia komunikácia
  • Aktualizácia stavu projektu
  • Projekt realizovaný včas a v rámci rozpočtu
frame-and-envelope-optimization2

Výroba komponentov

Naše stavebné prvky sa vyrábajú priemyselne, aby vyhovovali jedinečným podmienkam a technickým požiadavkám na mieste. Sú vhodné pre miesto ich montáže na stavenisku, čím sa minimalizuje množstvo odpadu a zvyšuje efektívnosť prác na stavenisku aj pri komplexných riešeniach. Tým sa na oplátku znižuje pracovné zaťaženie všetkých členov projektového tímu.

Odborníci v našich továrňach sú kvalifikovaní vo svojich odboroch, či už je to zváranie, montáž, povrchová úprava alebo nátery. Využívame prísny systém kontroly kvality, ktorý zaisťuje bezpečnosť, kvalitu a výkonnosť našej výroby.

Viac o našich výrobných podnikoch pre rámové konštrukcie
Viac o certifikátoch a vyhláseniach

frame-and-envelope-optimization1

Montáž rámu

Skúsený a vyškolený personál spoločnosti Ruukki pracuje ruka v ruke so zmluvnými riadiacimi pracovníkmi. Práca sa vykonáva včas, bezpečne a profesionálne. Máme bohaté skúsenosti s prácou v krajinách severnej a východnej Európy.

Mimoriadna pozornosť sa venuje kontrole montáže. Všetky stavebné a montážne práce sa vykonávajú za dodržiavania prísnych bezpečnostných metód. Projektoví riaditelia, stavební riaditelia a vedúci pracovníci zaisťujú najvyššiu úroveň kvality.

Pracovné postupy predstavujú integráciu najnovšieho softvéru, špecializovaných výrobných zariadení a všestranne pripravených stavebných a montážnych pracovníkov, od návrhu až po budovanie a montáž. Tým sa urýchľuje postup výstavby a znižujú sa náklady. 

Produkty

Viacúrovňové rámy

Používanie prefabrikovaných komponentov rámu ponúka veľké výhody pre rýchlosť prác na stavenisku a ich riadenie. V typických viacpodlažných budovách spoločnosť Ruukki používa kompozitné stĺpy a zvárané WQ a UWQ nosníky. Systém vďaka svojim vlastnostiam umožňuje účinné využitie priestoru a univerzálne funkčné usporiadania pre dlhé haly a rovné medzipodlažia. 

Dodávka jednoúrovňových rámov a opláštenia

Oceľové výstuhy špeciálne navrhnuté pre konkrétny projekt sú materiálovo aj ekonomicky výhodným riešením, predovšetkým pre dlhé halové budovy. Výstuhy poskytujú väčšiu voľnosť pri orientácii, pretože môžu smerovať naprieč štruktúrou. Jednoúrovňové rámy značky Ruukki využívajú rôzne stĺpové a portálové rámové riešenia v kombinácii s typicky dutým prierezom výstuh. 

Referencie

DnB NOR Headquarters

The new headquarters of financial services group DnB NOR in downtown Oslo, has an exceptional appearance as a result of their honeycombed and multi-portal structures.

Alma Media Head Office

A steel frame enables the construction of versatile premises that blend architecturally into the cityscape.

Ruukki’s delivery for the first and second phase of the project comprised a quick-to-build, modifiable steel frame, sandwich panel elements for the facades, and load-bearing profiled sheets.

Kontaktujte nás