Energy panely pre vysokú energetickú účinnosť

Ruukki® energy panel systém dokáže ušetriť až do 20 % nákladov na vykurovanie budovy. Vysoko vzduchotesné riešenie opláštenia, vďaka nižšej potrebe na vykurovanie, zvyšuje energetickú triedu vašej budovy a znižuje emisie uhlíka. Výsledkom je často zvýšenie LEED a BREEAM kreditov.
Od augusta 2018 vchádza do platnosti revidovaná norma EN 15254-5, ktorá zvyšuje požiadavky na platnosť výsledkov skúšok požiarnej odolnosti sendvičových panelov. Hodnoty požiarnej odolnosti musia revidovať všetci výrobcovia, ktorí deklarujú charakteristiky sendvičových panelov v súlade s harmonizovanou normou EN 14509:2013. Predpisy revidovanej normy a EI klasifikácia sú záväzné pre všetky projekty so stavebným povolením vydaným po 31.10.2018. V prípade vydania stavebného povolenia pred týmto dátumom, je možné aplikovať staré hodnoty požiarnej odolnosti.
Viac informácií o zmene normy
V prípade otázok kontaktujte nášho technika Marián Hrešo


Systém Ruukki energy panelov tvorí kompletné fasádne riešenie budov. Pozostáva z nasledovných častí:

  • Presne naprojektované sendvičové panely
  • Špeciálne konštrukčné detaily a príslušenstvo
  • Služby energetickej simulácie
  • Montáž certifikovanými spoločnosťami
  • Záruka vzduchotesnosti

Pre viac informácií kontaktujte prosím technické oddelenie spoločnosti Ruukki.

Služby

Optimalizácia rámu a plášťa

Náš koncept najrozsiahlejšej služby umožňuje vývojárom získať v jednoúrovňových budovách priamu kontrolu investičných a prevádzkových nákladov budovy už v raných fázach konštruovania. Môžeme optimalizovať plášť a rám budovy tak, aby spĺňali špecifické ciele projektu a dokonca optimalizovať náklady na energiu počas životnosti budovy aj na systém HVAC.

Dodávka komponentov na mieru

Vzhľadom na spoluprácu s nákupcami našich zákazníkov a s montážnymi spoločnosťami môžeme spoločne ponúkať výhody našich produktov a technickú podporu pre širokú škálu stavebných projektov.

Ponuka energy panelov

MATERIÁL JADRA HRÚBKA (mm) U HODNOTA ŠTÝL KOTVENIA POŽIARNA ODOLNOSŤ REAKCIA NA OHEŇ

Sendvičový panel SPB WEE energy

MINERÁLNA VLNA 160 - 230 0.23 - 0.16 Priznaný spoj EI30 - 60 A2-s1, d0

Sendvičový panel SPB WE energy

MINERÁLNA VLNA 160 - 230 0.24 - 0.17 Priznaný spoj EI30 - 60 A2-s1, d0

Sendvičový panel SPB WEF energy

MINERÁLNA VLNA 160 - 230 0.24 - 0.17 Priznaný spoj EI30 - 120 A2-s1, d0

Sendvičový panel SPB W energy

MINERÁLNA VLNA 160 - 230 0.26 - 0.18 Priznaný spoj EI30 - 120 A2-s1, d0

Sendvičový panel SPB WF energy

MINERÁLNA VLNA 160 - 230 0.27 - 0.19 Priznaný spoj EI120 - 240 A2-s1, d0

Sandwich panel SPB WS energy

MINERÁLNA VLNA 160 - 230 0.27 - 0.19 Priznaný spoj EI30 - 240 A2-s1, d0

Sendvičový panel SP2D WE energy

MINERÁLNA VLNA 160 - 230 0.24 - 0.17 Skrytý spoj EI30 - 240 A2-s1,d0

Sendvičový panel SP2D W energy

MINERÁLNA VLNA 160 - 230 0.26 - 0.19 Skrytý spoj EI30 - 240 A2-s1,d0

Sendvičový panel SP2B X-PIR energy

X-PIR 100 0.22 Priznaný spoj EI15 - 30 B-s1, d0

Sendvičový panel SP2B X-PIRS Energy

X-PIR 100 0.22 Priznaný spoj EI15 - 30 B-s1, d0

Sendvičový panel SP2E X-PIR energy

X-PIR 120 - 200 0.18 - 0.11 Priznaný spoj EI15 - 60 B-s1, d0

Sendvičový panel SP2E X-PIRS Energy

X-PIR 120 - 160 0.18 - 0.14 Priznaný spoj EI15 - 30 B-s1, d0

Sandwich panel SP2D X-PIR energy

X-PIR 100 - 120 0.22 - 0.18 Skrytý spoj EI15 B-s2, d0

Sendvičový panel SP2B E-PIR energy

E-PIR 100 0.22 Priznaný spoj EI15 B-s2, d0

Sendvičový panel SP2B E-PIRS Energy

E-PIR 100 0.22 Priznaný spoj EI15 B-s2, d0

Sendvičový panel SP2E E-PIR energy

E-PIR 120 - 200 0.18 - 0.11 Priznaný spoj EI15 - 30 B-s2, d0

Sendvičový panel SP2E E-PIRS Energy

E-PIR 120 - 160 0.18 - 0.14 Priznaný spoj EI15 - 30 B-s2, d0

Sendvičový panel SP2D E-PIR Energy

E-PIR 100 - 120 0.22 - 0.18 Skrytý spoj EI15 B-s2, d0

Kontaktujte nás

Súvisiace odkazy

Dokumenty

Poskytneme vám podporu prostredníctvom podrobných výkresov, montážnych pokynov a ďalších typov dokumentácie.

Certifikáty a schválenia

Vyhľadajte si informácie o certifikátoch o našom systéme riadenia a súvisiacu dokumentáciu o výrobku.

Naše služby

Naším cieľom je poskytovať vám služby pre váš stavebný projekt od začiatku až do konca.

Referencie

Referenčné prípady spoločnosti Ruukki si môžete vyhľadať podľa výrobku alebo podľa typu budovy.