Mostné konštrukcie

Mostné konštrukcie

Vysoký stupeň zastúpenia prefabrikátov v mostových prvkoch predstavuje úsporu času na konštruovanie aj celkových nákladov. Oceľové konštrukcie mostov sú mimoriadne výhodné najmä v náročných terénnych podmienkach a pri projektoch vyžadujúcich si dlhé rozpätia a ďalšie náročné aplikácie.

Služby pre mostné konštrukcie

Dodávka komponentov na mieru

Dodávame nosné mostné konštrukcie s inštaláciou. Môžeme poskytnúť oceľové mostné konštrukcie od výroby až po inštaláciu. Vysoký podiel prefabrikovaných dielov minimalizuje prácu na stavenisku a skracuje celkovú dobu výstavby. Rýchla a bezpečná montáž znamená menšie nároky na výstuže a debnenia na stavenisku a minimálne narušenie premávky.

Súvisiace výrobky

Zvárané nosníky

Zvárané nosníky sa dajú navrhnúť a optimalizovať na rôzne účely. Zvárané nosníky a trámy sa navrhujú a optimalizujú pre konkrétny projekt s cieľom dosiahnuť čo najlepšie riešenie. Zvárané nosníky sa najčastejšie vyrábajú do tvaru I-nosníkov (IG) a trubicových nosníkov (BG) Naše automatizované linky na zváranie a pokročilé výrobné metódy zabezpečujú rýchle a spoľahlivé dodávky vysokej kvality. Vyrábame a kompletizujeme všetky nosníky tak, aby boli pripravené na inštaláciu podľa požiadaviek zákazníka. Postaráme sa o prepravu nosníkov na stavenisko a zaväzujeme sa dodať výrobok na správne mieste a včas.