Jednoúrovňové rámy a opláštenie

Dodávka jednoúrovňových rámov a opláštenia

Oceľové výstuhy špeciálne navrhnuté pre konkrétny projekt sú materiálovo aj ekonomicky výhodným riešením, predovšetkým pre dlhé halové budovy. Výstuhy poskytujú väčšiu voľnosť pri orientácii, pretože môžu smerovať naprieč štruktúrou. Jednoúrovňové rámy značky Ruukki využívajú rôzne stĺpové a portálové rámové riešenia v kombinácii s typicky dutým prierezom výstuh.

Služby pre jednoúrovňové rámy

Optimalizácia rámu a plášťa

Náš koncept najrozsiahlejšej služby umožňuje vývojárom získať v jednoúrovňových budovách priamu kontrolu investičných a prevádzkových nákladov budovy už v raných fázach konštruovania. Môžeme optimalizovať plášť a rám budovy tak, aby spĺňali špecifické ciele projektu a dokonca optimalizovať náklady na energiu počas životnosti budovy aj na systém HVAC.

Uzatváranie zmlúv pri navrhovaní a konštrukcii rámu

Spoločnosť Ruukki ponúka vynikajúci vývoj produktov a optimálne rozhodnutia vo fázach vývoja a implementácie. Okrem toho vám môžeme ponúknuť vynikajúce zdroje pri riadení projektu a odborné znalosti.

Súvisiace výrobky

Výstuhy

Naša široká ponuka výstuh je vhodná pre rozmanité použitia, používajú sa predovšetkým ako nosníky krovu strechy. Veľkosť a tvar výstuh sa mení v závislosti od geometrických a nosných požiadaviek. Výstuhy sú zvyčajne skonštruované s dutými prierezmi, ale podľa potreby sa dajú použiť aj nosníky s inými profilmi. Výstuhy sa dajú nainštalovať na všetky typy stĺpov.

Kompozitné stĺpy

Náš kompozitný stĺp tvorí oceľový dutý profil s oceľovou klietkovou výstužou vnútri. Stĺp sa napĺňa betónom priamo na mieste. Kombinácia ocele a betónu poskytuje mimoriadne vysokú nosnosť v bežných situáciách a aj počas požiarov. Montáž na mieste je rýchla a povrch stĺpu je hladký a pripravený na záverečnú povrchovú úpravu.

Kompozitné stĺpy sú navrhované v súlade s normou EN-1994-1-1 alebo s vnútroštátnymi predpismi.

Sendvičové panely

Fasádne obklady

Nosné trapézy

Kontaktujte nás