Kompozitné rámy

Jedinečné oceľové rámové konštrukcie

Kombinované projektové a výrobné kapacity spoločnosti Ruukki umožňujú realizovať rozmanité jedinečné rámové konštrukcie v pôsobivom rozsahu. Bez ohľadu na to, či ide o veľké športové, priemyselné a kultúrne budovy, oceľ sa prispôsobí najnáročnejším štruktúram a technickým požiadavkám

Služby

Uzatváranie zmlúv pri navrhovaní a konštrukcii rámu

Spoločnosť Ruukki ponúka vynikajúci vývoj produktov a optimálne rozhodnutia vo fázach vývoja a implementácie. Okrem toho vám môžeme ponúknuť vynikajúce zdroje pri riadení projektu a odborné znalosti.

Riešenia pre rámy na základe návrhov zákazníka

Našu výrobnú kapacitu pre komponenty pre rozsiahle oceľové rámy odborné montážne znalosti môžu využiť projektové organizácie s kapacitou navrhovania rozsiahlych štruktúr pri dodávaní hotových štruktúr na základe návrhov zákazníka.

Súvisiace produkty

Nosníky WQ

Nosník WQ je určený na urýchlenie výstavby viacpodlažných budov. Nosník WQ sa dá použiť v ľubovoľnej viacpodlažnej budove, ako sú administratívne budovy, nemocnice, hotely a obytné budovy.

Nosníky CWQ

Podobne ako nosník WQ, kompozitný nosník CWQ je určený na urýchlenie výstavby viacpodlažných budov. Nosník CWQ tvorí tradičný trubicový nosník skombinovaný s klznými tŕňmi. Spolu s dutinovými doskami a maltovinou vytvárajú štruktúru kompozitného trámu. Kompozitný nosník CWQ sa dá použiť v ľubovoľnej viacpodlažnej budove, ako sú administratívne budovy, nemocnice, hotely a obytné budovy.

Zvárané nosníky

Zvárané nosníky sa dajú navrhnúť a optimalizovať na rôzne účely. Zvárané nosníky a trámy sa navrhujú a optimalizujú pre konkrétny projekt s cieľom dosiahnuť čo najlepšie riešenie. Zvárané nosníky sa najčastejšie vyrábajú do tvaru I-nosníkov (IG) a trubicových nosníkov (BG) Naše automatizované linky na zváranie a pokročilé výrobné metódy zabezpečujú rýchle a spoľahlivé dodávky vysokej kvality. Vyrábame a kompletizujeme všetky nosníky tak, aby boli pripravené na inštaláciu podľa požiadaviek zákazníka. Postaráme sa o prepravu nosníkov na stavenisko a zaväzujeme sa dodať výrobok na správne mieste a včas.

Kompozitné stĺpy

Náš kompozitný stĺp tvorí oceľový dutý profil s oceľovou klietkovou výstužou vnútri. Stĺp sa napĺňa betónom priamo na mieste. Kombinácia ocele a betónu poskytuje mimoriadne vysokú nosnosť v bežných situáciách a aj počas požiarov. Montáž na mieste je rýchla a povrch stĺpu je hladký a pripravený na záverečnú povrchovú úpravu.

Kompozitné stĺpy sú navrhované v súlade s normou EN-1994-1-1 alebo s vnútroštátnymi predpismi.

Výstuhy

Naša široká ponuka výstuh je vhodná pre rozmanité použitia, používajú sa predovšetkým ako nosníky krovu strechy. Veľkosť a tvar výstuh sa mení v závislosti od geometrických a nosných požiadaviek. Výstuhy sú zvyčajne skonštruované s dutými prierezmi, ale podľa potreby sa dajú použiť aj nosníky s inými profilmi. Výstuhy sa dajú nainštalovať na všetky typy stĺpov.

Kontaktujte nás