Materiály fasádnych obkladov na báze kovov ponúkajú mimoriadne silnú a širokú škálu estetického použitia ako architektonické prvky. Ich technické vlastnosti sa vyznačujú univerzálnosťou, preto naši miestni odborníci môžu pohotovo pomôcť architektom a developerom pri hľadaní najvhodnejších riešení spĺňajúcich estetické, technické a ekonomické požiadavky jednotlivých projektov.

Jedným z východiskových bodov pri projektovaní fasády je materiál a farba, ale výsledok závisí aj od použitých produktov a povrchov. Naše produkty a služby zaručujú kvalitu, predvídateľnosť a spoľahlivosť pre nekonečné kombinácie farieb, materiálov, tvarov povrchu a dokonca aj osvetlenia. Rafinované možnosti Ruukki produktov pre fasádne obklady a dostupné materiály pre jednotlivé produkty sú vysvetlené na stránkach venovaných produktom pre fasádne obklady

Naše portfólio materiálov pre fasádne obklady

Farebná povrchová úprava

Kovové fasádne obklady s farebnou povrchovou úpravou predstavujú trvácny spôsob využitia farieb na oživenie monotónnych povrchov vo všetkých veľkostiach, od jednofarebných povrchov po farebné kompozície

Titánzinok

Patinovaný titánzinok má esteticky jemný, matný povrch, ktorý zanecháva veľmi prirodzený dojem. Patina sa v priebehu času mení len veľmi málo.

Prírodný hliník

Dizajn brúseného hliníka vytvára smerový lesk kombinovaný s vysokým leskom vrstiev transparentného laku.  

Hliník s lakovaným vzorom

Lakovaný vzor na kovových plechoch povrch pri pozorovaní zblízka oživuje.

Cor-Ten

Cor-Ten je unikátny oceľový materiál s prirodzenou, stabilnou patinou, ktorá jedinečným spôsobom postupne stárne.

Sklo

Sklo vytvára na fasáde vysoký lesk a odolný rovný povrch.

Meď, Mosadz, Bronz

Patina tvoriaca sa na fasádach a rôzne možnosti pred-patinácie týchto exkluzívnych kovov, dodávajú povrchom živý a prirodzený vzhľad po dlhé časové obdobie. 

Správny materiál pre klimatické podmienky

Odolnosť voči UV žiareniu

Odolnosť povlaku voči prirodzenému vonkajšiemu UV (ultrafialovému) žiareniu je opísaná prostredníctvom kategórií UV odolnosti Ruv1 – Ruv4 v súlade s EN10169. UV odolnosť opisuje, nakoľko je povlak schopný udržať si pôvodnú farbu a úroveň lesku vo vonkajšom prostredí. Povlaky kategórie Ruv1 majú slabú UV odolnosť a mali by sa používať iba v interiéroch. Povlaky kategórie Ruv4 majú vysokú UV odolnosť, a preto sa odporúčajú na vonkajšie použitie.
 

Korozivita

Plyny a elektrolyty v atmosfére reagujú so všetkými fasádnymi materiálmi. Rýchlosť a účinky týchto reakcií závisia od dvoch faktorov, a to od atmosférických podmienok (napr. vlhkosti, obsahu soli, oxidu siričitého) a od predmetného materiálu. Oba sa značne líšia. Na účely projektovania boli atmosférické podmienky rozdelené do kategórií (C1-C5) v závislosti od ich agresivity podľa EN 12944. Dodávatelia materiálu a náterov takto môžu posúdiť vhodnosť svojich výrobkov v každej kategórii vzhľadom na bežnú životnosť, ale projektanti musia pri konečnom rozhodovaní pre materiály obkladu zobrať do úvahy aj všetky špecifické faktory budovy. Poznámka: trieda C by sa nemala miešať s triedou RC (EN 10169), čo je klasifikácia pre povrchovú úpravu, nie pre atmosférické podmienky.


Kategória korozivity  Exteriér Interiér
C1 - Vykurované budovy s čistým ovzduším, napr. kancelárie, obchody, školy, hotely.
C2  Mierne znečistené ovzdušie. Zväčša vidiecke oblasti.  Nevykurované budovy, v ktorých sa môže objaviť kondenzácia, napr. sklady, športové haly. 
C3 
Mestské ovzdušie a atmosféra v priemyselných zónach, mierne znečistenie oxidom siričitým. Pobrežné zóny s nízkou salinitou.
 
Výrobné priestory s vysokou vlhkosťou a nízkym znečistením ovzdušia, napr. zariadenia na výrobu potravín, práčovne, pivovary, mliekarne. 
C4  Priemyselné zóny s miernou salinitou.  Chemické závody, plavárne, pobrežné prístavy a lodenice. 
C5-I  Priemyselné oblasti s vysokou vlhkosťou a s agresívnym ovzduším.  Budovy alebo oblasti s takmer stálou kondenzáciou a s vysokým znečistením ovzdušia. 
C5-M  Pobrežné oblasti s vysokou salinitou. 
Budovy alebo oblasti so stálou kondenzáciou a s vysokým znečistením ovzdušia. Kontaktujte nás