Kredity BREEAM

Hodnotenie BREEAM

Systém hodnotenia BREEAM (BRE Environmental Assessment Method – Metóda na analýzu vplyvov na životné prostredie BRE) je svetovo najrozšírenejšou metódou na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.
 
Metóda BREEAM hodnotí budovy z hľadiska siedmych samostatných kritérií a poskytuje celkové skóre: Vyhovuje, dobré, veľmi dobré, mimoriadne a vynikajúce.

Kritéria hodnotenia v rámci Breeeam

Nižšie si zvoľte kritériá pre udelenie hodnotenia a prečítajte si viac o počte kreditov, ktoré sú k dispozícii pri použití oceľových produktov, použiteľné Ruukki výrobky a referencie. Kritériá hodnotenia sú založené na verzii BREEAM International 2016 pre Novú výstavbu.

Kredity BREEAM z hľadiska energie

ENE 01
Energetická účinnosť
1-15 kreditov

V rámci certifikačného systému BREEAM sa na overenie energetickej účinnosti navrhnutých budov používa referenčný model. Navrhnuté riešenie sa porovnávajú s referenčným modulom, ktorý je vytvorený na základe vnútroštátnych noriem. Spoločnosť Ruukki poskytuje záruku vzduchotesnosti pre štruktúru a zaisťuje, že teoretickú vzduchotesnosť dosahujú aj ukončené štruktúry.
 
Spoločnosť Ruukki okrem toho vykonáva pre navrhnutú budovu energetické výpočty. Používa sa simulátor energie na báze IDA-ICE 4.0, ktorý odborníkom spoločnosti Ruukki umožňuje určiť spotrebu energie v budove na základe reálne použitých návrhov. Vzhľadom na to, že simulácia spotreby energie sa robí podľa požiadaviek BREEAM pre energetickú simuláciu, energetická simulácia Ruukki poskytuje pomerne presnú projekciu ohodnotenia BREEAM budovy v čase certifikácie. Energetická simulácia sa dá použiť, s niektorými obmedzeniami, na ilustráciu, že energetická účinnosť budovy zodpovedá požiadavkám na environmentálne ohodnotenie BREEAM.

Kredity BREEAM z hľadiska manažmentu

MAN 05
Prevádzkové náklady a plánovanie služieb počas životnosti výrobkov

Spoločnosť Ruukki odporúča určité časové intervaly pre údržbu svojich výrobkov.
 
Analýza nákladov počas životnosti opláštenia budov podľa BREEAM musí pokryť náklady na výrobu energy panelov, ich používanie a likvidáciu počas obdobia štúdie trvajúcej 25 alebo 30 rokov a 60 rokov. Náklady by mali byť vyjadrené v reálnych hodnotách ako aj zľavnené vzhľadom na súčasnosť.

Výstavba

 • Náklady na obstarávanie
 • Náklady na prepravu
 • Stavebné náklady


Údržba

 • Každoročné kontroly budov
 • Postupy pre každoročnú údržbu, napr. čistenie povrchu
 • Náklady na údržbu a opravy
 • Polyester a matný polyester každých 15 až 20 rokov
 • Pural and Hiarc (PVDF): každých 20 až 30 rokov


Likvidácia/Výmena

 • Náklady na demontáž
 • Náklady na prepravu
 • Náklady na finálnu likvidáciu
 • Náklady na výmenu

Kredity Brream alebo ochrana zdravia a pohoda

HEA 01
Vizuálny komfort
1-6 kreditov

Cieľ a požiadavky 

Zabezpečiť používateľom budov dostatočný prísun denného svetla. 

Náš prínos

Afinita oceľových konštrukcií s plne presklenými fasádami a ich „ľahkosť“, ako aj dosahovanie veľkých rozpätí oceľových konštrukcií uľahčujú dosiahnutie týchto kreditov. 

Relevantné produkty Ruukki

Odkazy na normy a predpisy

 • Sprievodca osvetlením CIBSE LG10.
 • Sprievodca osvetlením CIBSE LG1019.      
 • EN12464 Svetlo a osvetlenie – Osvetlenie na pracovisku – Časť 1: Interiérové pracoviská.

 

Kredity Breeam pre materiál

MAT 01
Dopady na životnosť
1-6 kreditov

Spoločnosť Ruukki pravidelne poskytuje dáta LCA. EPDs - prehlásenia o environmentálnych vlastnostiach produktu, sú k dispozícii pre produkty Ruukki construction. EPDs sú overené treťou stranou a spĺňajú požiadavky medzinárodných noriem ISO 14025 a EN 15804.

Sendvičové panely spoločnosti Ruukki predstavujú dva oceľové plechy s farebným náterom s jadrom z minerálnej vlny (MW), alebo polyizokyanurátu (PIR). Izolačné materiály používané v Ruukki sendvičových paneloch dosiahli najvyššie hodnotenie A + alebo A v hodnotení izolačných médií v rámci Green Guide Environmental Evaluation.

Izolačný materiál Sklenená vlna Minerálna vlna PIR
Názvy výrobkov Ruukki SPA 230 E LIFE SPA 230 E SP2E 120 PIR
U hodnota (W/m2K) 0.16 0.17 0.17
Hrúbka (mm) 230 230 120
Hrúbka oceľového plechu (vonkajšia/vnútorná, mm) 0.6/0.5 0.6/0.5 0.5/0.5
Hmotnosť izolácie (kg/m3) 60 86 40

Izolácia Množstvo (kg/m3) Hodnotenie
Sklenená vlna 60
Sklenená vlna 48 A+
Sklenená vlna 80 A
Minerálna vlna 86 A
PIR 40 A

MAT 03
Zodpovedné získavanie materiálov
1-4 kredity

Vstupný materiál použitý pri výrobe stavebných komponentov je za tepla valcovaná oceľ vo zvitkoch a tabuliach vyrábaná v oceliarňach SSAB v Raahe a Hämeenlinna vo Fínsku a spracovaná do stavebných komponentov v rôznych Ruukki závodoch. Všetky procesy sú certifikované ISO 14001.
 
Oceľ použitá v rámových konštrukciách je vyrábaná v Raahe s spracovaná do komponentov rámovej konštrukcie v Ruukki závodoch. Procesy sú certifikované ISO 14001.
 
Minerálna vlna používaná v Ruukki life paneloch je vyrobená u recyklovaného skla a preto je v rámcu klasifikácie environmentálnych produktov klasifikovaná ako sklenená vlna.

Dodávatelia izolačného materiálu vlastia certifikáty ISO 14001. 
Hodnotenie BREEAM z hľadiska odpadu

WST 01
Riadenie odpadu z konštrukcií
1-4 kredity

Spoločnosť Ruukki môže pred dodaním výrobkov poskytnúť informácie o použitých obalových materiáloch. 

Ruukki poskytuje služby pre zber odpadu zo sendvičových panelov priamo na stavenisku. V súčasnosti je táto služba k dispozícii iba vo Fínsku.