Systém environmentálnych osvedčení

Ako môžu naše riešenia pomôcť zákazníkom dosiahnuť vysoké ohodnotenia?

Vzhľadom k tomu, že stavebné výrobky nedokážu získať body nezávisle, ponúkame vám relevantné údaje o výrobkoch a pokyny, ako môžu naše riešenia pomôcť našim zákazníkom dosiahnuť vysoké ohodnotenia.

Kredity LEED

Systém LEED podporuje prístup udržateľnosti prostredníctvom charakteristických vlastností v kľúčových oblastiach. Body v rámci hodnotiaceho systému LEEDS sa prideľujú na stupnici 100 bodov a kredity sú vyvážené tak, aby odrážali potenciálny dopad na životné prostredie.

Kredity BREEAM

Systém hodnotenia BREEAM (BRE Environmental Assessment Method – Metóda na analýzu vplyvov na životné prostredie BRE) je svetovo najrozšírenejšou metódou na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Prehlásenie o ekologickom výrobku

Prehlásenie o ekologickom výrobku Ruukki dokazuje environmentálne prínosy používania Ruukki produktov.