Certifikáty a osvedčenia

Kvalitu výrobkov spoločnosti Ruukki zaručuje systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 a otázky životného prostredia sa riadia systémom environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001. V r. 2010 sa vyhlásenia o zhode vzťahovali na 99 percent (2009: 98) výroby a v r. 2009 na 87 percent (2008: 80) zamestnancov. 

Spoločnosť Ruukki sa stotožňuje so systémami manažérstva, procesov a environmentálnych aspektov a jej snahou je zostavenie cieľov a programov, ako ich dosiahnuť. Súčasťou systému environmentálneho manažérstva je identifikovať štatutárne požiadavky vzťahujúce sa na postupy a na zaistenie súladu s legislatívnymi požiadavkami a dobrovoľných záväzkov. Dôležitou súčasťou otázok kvality a ochrany životného prostredia je tiež identifikácia a vývoj požiadaviek zainteresovaných subjektov.

Na zaistenie neustáleho zlepšovania sa systémy a postupy neustále kontrolujú prostredníctvom interného a externého auditu. Auditom sa zistí, či systémy spĺňajú stanovené požiadavky alebo nie. Okrem toho, manažment vo svojich správach pravidelne informuje, či systémy riadenia kvality a ochrany životného prostredia spĺňajú stanovené ciele.

Certifikáty a osvedčenia podľa produktu

Sendvičové panely

Tu uvádzame certifikáty a vyhlásenia spojené so sendvičovými panelmi. 

Fasádne obklady

Tu uvádzame certifikáty a vyhlásenia spojené s fasádnymi obkladmi.

Nosné trapézy

Tu uvádzame certifikáty a vyhlásenia spojené s nosnými trapézmi.

Všeobecné obchodné podmienky