GreenCoat-rzepak

Certyfikaty i deklaracje

W Ruukki kwestie zarządzania jakością i środowiskiem zarządzane są zgodnie z normą zarządzania jakością ISO 9001 oraz normą zarządzania środowiskiem ISO 14001. Systemy te obejmują cały łańcuch od projektowania, sprzedaży i realizacji projektu po produkcję bazujących na metalach wyrobów i konstrukcji spawanych. Nasze produkty nośne są dodatkowo certyfikowane zgodnie z normą EN 1090. Certyfikacji podlegają nasze prawie wszystkie działania i lokalizacje.

Procesy i aspekty środowiskowe działalności Ruukki identyfikowane są zgodnie z powyższymi systemami zarządzania. W oparciu o nie wytycza się także cele i programy do ich realizacji. Częścią systemu zarządzania środowiskiem jest określenie obowiązkowych wymagań związanych z naszymi działaniami i zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami, jak również z dobrowolnymi zobowiązaniami. Identyfikowanie i rozwój potrzeb udziałowców jest ważną częścią zarządzania jakością i kwestami środowiskowymi.

Aby zagwarantować ciągłe doskonalenie, systemy i procesy są regularnie oceniane podczas wewnętrznych i zewnętrznych audytów pod kątem ich zgodności z wymaganiami. Dodatkowo, kierownictwo Ruukki dokonuje okresowych przeglądów systemów zarządzania jakością i środowiskiem w celu sprawdzenia, czy spełniają one założone cele.