Znaki handlowe

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi i pojęciami, zanim użyją Państwo znaków handlowych Ruukki.

Informacje ogólne

Marka Ruukki, hasło "Building your tomorrow" oraz nazwy produktów Ruukki są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Rautaruukki Corporation lub jej oddziałów (zwanych dalej Ruukki). Znaki handlowe Ruukki stanowią własność intelektualną i traktowane są jako ważne i cenne aktywa korporacji. 

Prosimy zapoznać się dokładnie z poniższymi wytycznymi dotyczącymi poprawnego stosowania znaków handlowych Ruukki. Wytyczne te mają zastosowanie do pracowników i klientów Ruukki, licencjobiorców oraz innych stron trzecich, które korzystają ze znaków handlowych Ruukki.

Zasady stosowania logo i nazw produktowych Ruukki

Możecie Państwo odwoływać się do Ruukki oraz produktów i usług tej firmy poprzez związane z nimi znaki handlowe pod warunkiem, że odwołania te są prawdziwe, poprawne, nie wprowadzające w błąd i są zgodne z niniejszymi wytycznymi, które mogą być okresowo modyfikowane przez Ruukki według własnego uznania. Nazw produktów Ruukki lub logo Ruukki nie powinno się nigdy łączyć z innymi nazwami produktowymi, nazwami usług, znakami handlowymi, logo lub nazwami firm. Nie należy też posługiwać się znakami lub logo, które są w mylący sposób podobne do znaków i logo Ruukki.  

Korzystanie z logo Ruukki 

Ruukki ogranicza stosowanie logo Ruukki wyłącznie do wybranych partnerów, którym Ruukki udzieliło licencji lub pisemnego pozwolenia w tym zakresie. Jeśli jesteście Państwo licencjobiorcą logo Ruukki, prosimy o przestrzeganie przepisów przedstawionych w umowie licencyjnej. 

Jeśli nie są Państwo licencjobiorcami logo Ruukki, możecie stosować nazwę Ruukki w formie tekstowej podczas informowania o pochodzeniu produktów. Proszę zwrócić uwagę, że symboli znaków handlowych „ ®” oraz “™” nie należy nigdy stosować z nazwą Ruukki, kiedy mówi się o Ruukki jako o firmie. 

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem licencji na stosowanie logo Ruukki, prosimy o kontakt ze swoim lokalnym przedstawicielem handlowym.  

Korzystanie z nazw produktowych Ruukki 

W odniesieniu do nazw produktowych Ruukki, które są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi, zastosowanie mają następujące zasady. 

  • Symbole znaków handlowych ® lub ™ powinny być stosowane z nazwami produktowymi Ruukki w zależności od tego, czy dany znak jest zarejestrowany lub czy znak ten używany jest w danym regionie. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem handlowym lub zespołem Ruukki ds. praw własności intelektualnej w celu upewnienia się, którego symbolu należy używać. 
  • Nie wolno odmieniać lub tworzyć liczby mnogiej w odniesieniu do znaków handlowych (np. Puralo, Purala).  
  • Znaki handlowe należy zawsze pisać w alfabecie łacińskim. Nie wolno łączyć znaków handlowych Ruukki z żadnymi innymi znakami handlowymi lub nazwami.  
  • Jeśli to możliwe, w materiałach marketingowych należy umieszczać następującą klauzulę dotyczącą praw autorskich: “Ruukki, Rautaruukki i nazwy produktowe Ruukki są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Rautaruukki Corporation.”  
  • Zabrania się umieszczania znaków handlowych Ruukki na produktach poprzez nadruk lub w jakikolwiek inny sposób. 

 

Stare marki i nazwy produktowe

Stare marki Ruukki, takie jak Rannila czy Gasell, są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Ruukki w Finlandii i innych krajach. Jednakże nazw tych nie należy już stosować w odniesieniu do firmy Ruukki, jej oddziałów i produktów.