Wkręt farmerski zakładkowy

Wkręty zakładkowe służą do montażu obróbek blacharskich oraz łączenia arkuszy blachy ze sobą. Wkręty pakowane są po 250 sztuk.

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Informacje techniczne

Surowiec

Dostępne kolory