Uszczelka rozprężna

Samoprzylepna taśma elastycznej pianki poliuretanowej. Służy jako uszczelnienie w miejscach zastosowania rynienek odwodnieniowych np.: rynna wiatrownicy. 

 

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Informacje techniczne

Surowiec

Dostępne kolory