Redukcja rury

Redukcja rury spustowej umożliwia montaż systemu odwodnienia z systemem kanalizacyjnym. Redukcja jest wykorzystywana do łączenia rury spustowej z rurą kanalizacyjną. Poprzez trzystopniową redukcję średnicy można w prosty sposób połączyć rurę spustową z wieloma rodzajami kanalizacji. Redukcja rury spustowej jest kompatybilna z rewizją rury.

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Informacje techniczne


Surowiec

Element wykonany z PVC.

Dostępne kolory