Pas skroplinowy

Typowa obróbka dachowa mająca na celu odprowadzenie skroplin powstających pod pokryciem dachowym.

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Informacje techniczne

 

Długość (L) mm
2400

 

Surowiec

Dostępne kolory