Bariera przeciwśniegowa do blach na rąbek stojący zatrzaskowy

Bariera przeciwśniegowa wykorzystywana jest do zabezpieczenia dachu przed zsuwaniem się śniegu.

Bariera przeciwśniegowa jest doskonałym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym zsuwaniem się śniegu z połaci dachowej. Stosowana jest najczęściej w okolicach okapu, przy wejściach oraz ponad ścieżkami komunikacyjnymi. Zabezpiecza ludzi oraz mienie znajdujące się poniżej.

Bariera przeciwśniegowa składa się z rur barier przeciwśniegowych i odpowiedniego zestawu mocowań do blach na rąbek stojący zatrzaskowy.

Długość = 3000 mm lub 1000 mm

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Informacje techniczne

Surowiec

Dostępne kolory