Redukcja rury

Redukcja rury spustowej umożliwia montaż systemu odwodnienia z systemem kanalizacyjnym.

Redukcja rury spustowej jest wykorzystywana do łączenia rury spustowej z rurą kanalizacyjną.

Poprzez trzystopniową redukcję średnicy można w prosty sposób połączyć rurę spustową z wieloma rodzajami kanalizacji.


Zapytaj o ofertę

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Kolory
  Informacje techniczne
  Kompatybilna z rewizją rury.
  Element z PVC.

   
  reducer-for-leaf-trap
  Dokumenty

  Katalogi