Narożnik zewnętrzny 90˚

Narożnik rynnowy zewnętrzny 90° to element systemu łączący ze sobą dwie rynny w zewnętrznym narożniku dachu budynku.

Narożnik rynnowy zewnętrzny 90° zapewnia poziomą ciągłość odprowadzania wody opadowej do rur spustowych. Kąt narożnika wynosi 90°. Narożnik zewnętrzny można również zastosować do odprowadzania wody opadowej z rynny na główną połać dachową bez konieczności stosowania rury spustowej.

Zapytaj o ofertę

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Kolory
  Informacje techniczne
  Średnica (D) Długość (L)
   100 200
   125 200
   150 175

  External-corner-90
  Dokumenty

  Katalogi