Łącznik rynny z klamrą

Łącznik rynny z klamrą to element stosowany do łączenia dwóch rynien lub rynny z narożnikiem.

Łącznik rynny z klamrą jest nowoczesnym elementem konstrukcyjnym umożliwiającym łatwe, trwałe i szybkie połączenie elementów odwonienia poziomego. Łącznik posiada specjalną fabrycznie mocowaną uszczelkę EPDM zapewniającą niezawodną i długotrwałą szczelność systemu. Klamra zastosowana w łączniku pozwala na bardzo dokładne i ścisłe zapięcie rynny, a także jej rozpięcie w razie konieczności.

Zapytaj o ofertę

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Kolory
  Informacje techniczne
  Średnica (D)
  100 
  125
  150

  Gutter-joint
  Dokumenty

  Katalogi