Łącznik rynny

Łącznik rynny to element stosowany do łączenia dwóch rynien lub rynny z narożnikiem. 

Zapytaj o ofertę

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

    Kolory
    Informacje techniczne
    Gutter-joint
    Dokumenty

    Katalogi