Wylewka

Wylewka stanowi zakończenie rury spustowej.

Wylewka odprowadza wodę opadową z rury spustowej na zewnątrz budynku. Zakończona jest specjalną kryzą usztywniającą poprawiającą jej wytrzymałość i wygląd.

Zapytaj o ofertę

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Kolory
  Informacje techniczne
  Średnica (D) V d1
  75 70°
  77
  90 70°
  92
  100 70°
  102
  120 60°
  122

  Downpipe-outlet
  Dokumenty

  Katalogi