Kwadratowy łącznik rynnowy

Kwadratowy łącznik rynnowy to element stosowany do łączenia dwóch rynien lub rynny z narożnikiem.

Kwadratowy łącznik rynnowy jest nowoczesnym elementem konstrukcyjnym umożliwiającym trwałe połączenie elementów odwodnienia poziomego z wykorzystaniem technologii nitowania. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość uzyskania długiego i trwale połączonego ciągu rynien przy jednoczesnym skompensowaniu termicznej rozszerzalności liniowej.

Zapytaj o ofertę

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Kolory
  Informacje techniczne
  D
  125

  Gutter-joint-rectangular
  Dokumenty

  Katalogi