Ruukki-panel

Dlaczego Ruukki?

Nasza oferta produktów i usług to wynik wieloletniego doświadczenia, ciągłych prac badawczo-rozwojowych i rozległych kompetencji w zakresie stalowych produktów dla budownictwa. Jesteśmy ekspertami w obszarze systemów lekkiej obudowy dla ścian i dachów obiektów przemysłowych, handlowych, logistycznych, rolniczych i biurowych. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doradzamy, dlaczego warto wybrać Ruukki. 


Certyfikat FM Approved - najwyższy poziom bezpieczeństwa ogniowego

Płyty warstwowe Ruukki z rdzeniem X-PIR i z wełny mineralnej, produkowane w Obornikach Wlkp., posiadają certyfikację FM Approvals. Certyfikat uzyskany w oparciu o normy 4880 oraz 4881 pozwala na stosowanie płyt zarówno jako przegród wewnętrznych (ściany i sufity), jak i przegród zewnętrznych. Obudowa wykonana z płyt warstwowych Ruukki zapewnia najwyższy światowy poziom bezpieczeństwa, minimalizując ryzyko wystąpienia strat w postaci zniszczeń obiektu w efekcie pożaru lub działania sił natury.

Zakres aplikacji płyt Ruukki jest najszerszy z możliwych, włączając w to brak ograniczenia dopuszczalnej wysokości wznoszonego obiektu. Dodatkowo, nasze płyty warstwowe dedykowane dla ścian zewnętrznych wyróżniają się wielkością dopuszczalnych rozpiętości wraz z towarzyszącymi im wysokimi obciążeniami w postaci parcia i ssania wiatru.

Płyty Ruukki z certyfikatem przyznawanym przez największe na świecie towarzystwo ubezpieczeniowe FM Global to niezawodne rozwiązania zapewniające optymalny poziom ochrony ludzi i mienia.

 

other-sandwich-panel

Płyty warstwowe dla chłodnictwa

Cold-storage-references

Płyty warstwowe Ruukki SP2E E-PIR/X-PIR i SP2E E-PIRS/X-PIRS z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej stosowane są w budownictwie przemysłowym jako elementy ścienne i stropowe obudowy zimnochronnej stacjonarnych obiektów chłodniczych oraz obiektów dla branży spożywczej. Płyty dla obiektów chłodniczych z rdzeniem PIR zapewniają trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach użytkowania.

Wysoka wartość oporu cieplnego, charakteryzująca te płyty, zapewnia uzyskanie wymaganej izolacyjności termicznej ścian i stropów już przy blisko dwukrotnie mniejszych grubościach, w porównaniu z innymi rodzajami rdzeni. Zmniejsza to w istotny sposób koszty transportu i montażu. Dysponujemy płytami o grubości od 120 mm do 200 mm, z różnymi opcjami powłok dostosowanymi do podwyższonych wymagań higieniczno-sanitarnych.

Płyty Ruukki Strong - większa nośność i rozpiętości

life-sandwich-panel

Płyty Ruukki Strong to płyty przygotowane do zastosowań w budynkach, gdzie wymagana jest podwyższona nośność obudowy. Dzięki innowacyjnej technologii zwiększającej wytrzymałość płyt, zapewniają nośność wyższą nawet o 40% w porównaniu ze standardowymi rozwiązaniami. Są idealne dla wysokich budynków ze względu na możliwość zastosowania dużych rozpiętości między podporami oraz ich wytrzymałość. Doskonale sprawdzą się również w dużych obiektach niskich, gdzie można za ich pomocą dokonać optymalizacji grubości dla poszczególnych stref.

Płyty Ruukki AgriPro - specjalnie dla obiektów rolniczych

Linia płyt warstwowych Ruukki AgriPro, dzięki swoim zrównoważonym właściwościom, jest znakomitym rozwiązaniem dla budynków rolniczych. Dedykowana dla takich zastosowań powłoka Csafe™ zapewnia wysoką funkcjonalność oraz łatwość utrzymania i konserwacji budynku. W porównaniu do tradycyjnych powłok płyt warstwowych, powłoka Csafe™ charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania, korozję i promieniowanie UV. Zapewnia również zwiększoną ochronę przed zabrudzeniami.

Efektywność energetyczna z płytami Ruukki

Stadium-arena

System energooszczędnych płyt warstwowych Ruukki pozwala oszczędzić do 20% kosztów ogrzewania budynku. Szczelne rozwiązanie obudowy zwiększa klasę efektywności energetycznej obiektu i zmniejsza wpływ na środowisko dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię grzewczą. W efekcie budynki takie otrzymują wyższe noty w systemach certyfikacji LEED i BREEAM. Wraz ze zmniejszaniem kosztów energii budynku, redukcji ulegają również emisje dwutlenku węgla.

Obudowa wykonana z płyt warstwowych Ruukki charakteryzuje się znakomitymi właściwościami termoizolacyjnymi. Wpływa na to rodzaj zastosowanych materiałów tworzących rdzeń płyty i system połączeń minimalizujący  lub eliminujący mostki termiczne. System płyt Ruukki® Energy charakteryzuje się dodatkowo podwyższoną, bardzo wysoką szczelnością powietrzną obudowy, co ogranicza do minimum straty energii z powodu niekontrolowanej wentylacji i w efekcie obniża koszty eksploatacji budynku, takie jak ogrzewanie, chłodzenie i klimatyzacja.
Dla obudowy wykonanej z płyt Ruukki Energy udzielamy specjalnej gwarancji szczelności. Oferujemy dwa gwarantowane poziomy szczelności: Premium (n50 ≤ 0,6 – 0,9 1/h) i Plus (n50 ≤ 1,3 1/h). 

hamk-fitting-energy-panels-w1920

Jaki rdzeń płyty wybrać - z pianki PIR czy z wełny mineralnej?

SANDWICH PANEL SP2D W & WE

Płyty warstwowe Ruukki dostępne są z dwoma rodzajami wewnętrznego, konstrukcyjno-izolacyjnego rdzenia - z pianki poliizocyjanurowej (PIR) lub z wełny mineralnej. Obie opcje mają szereg zalet, a o wyborze decydują często uwarunkowania danego projektu. Płyty Ruukki z rdzeniem z wełny mineralnej cechuje bardzo wysoka odporność ogniowa. Zastosowanie wełny mineralnej o odpowiednim układzie włókien oraz niezawodne połączenie rdzenia z okładzinami stalowymi umożliwiają uzyskanie znacznych rozpiętości między podporami.

W produkowanych na linii płytach warstwowych uniknięto niekorzystnego zjawiska osiadania wełny mineralnej i zmiany jej własności fizyko-chemicznych. Włókna o właściwościach hydrofobowych są odporne na zawilgocenie i korozję biologiczną. Wyeliminowano także powstawanie mostków termicznych i kondensację pary wodnej, powodujących znaczne pogorszenie współczynnika przenikania ciepła oraz niebezpieczeństwo tworzenia ognisk korozji.

Z kolei doskonałe właściwości termoizolacyjne sztywnej, bezfreonowej, samogasnącej pianki poliizocyjanurowej (PIR) pozwalają na zmniejszenie grubości projektowanej płyty, co oznacza niższe koszty transportu oraz montażu, jak również przyczynia się do znacznych oszczędności w kosztach eksploatacji obiektu. Wysokiej jakości jednorodny rdzeń z pianki PIR, uzyskany podczas produkcji płyt na linii ciągłej, zapewnia brak liniowych mostków cieplnych i pofalowań okładzin, charakterystycznych dla płyt z rdzeniami nieciągłymi, tj. wykonanymi z pojedynczych bloków. Aplikowana w procesie produkcji ciągła uszczelka i folia aluminiowa oraz wyprofilowane krawędzie i odpowiedni kształt styku gwarantują jego wysoką izolacyjność cieplną oraz szczelność na wody opadowe, infiltrację powietrza i pary wodnej. Doskonała jakość rdzenia gwarantuje także bardzo dobre właściwości ogniowe, zwiększając bezpieczeństwo pożarowe obiektu. 

Stop wilgoci na budowie

Ruukki® Rain Protect - Gwarancja suchej termoizolacji

Rainprotect_02

Błędy ludzkie, zła pogoda i niedostateczne zabezpieczenie mogą spowodować zawilgocenie ściennych płyt warstwowych w trakcie montażu i w efekcie wbudowanie mokrej izolacji. Skutkiem wbudowania zawilgoconej płyty warstwowej jest przede wszystkim pogorszenie właściwości termoizolacyjnych. To z kolei może skutkować koniecznością wykonania kosztownych i czasochłonnych prac dodatkowych, a nawet doprowadzić do opóźnienia realizacji projektu budowlanego.

Firma Ruukki wprowadziła nowy sposób zabezpieczenia, dzięki któremu wełna mineralna stosowana jako warstwa izolacyjna w płytach ściennych chroniona jest przed zawilgoceniem przed i w trakcie montażu płyt. Ruukki® Rain Protect eliminuje potrzebę dodatkowego zabezpieczenia płyt przed deszczem i śniegiem na placu budowy. 
Ruukki® Rain Protect stanowi proste rozwiązanie, które docelowo obejmie wszystkie płyty warstwowe Ruukki. Jest to aplikowana fabrycznie, łatwa do usunięcia folia z tworzywa sztucznego, przyklejana do górnej powierzchni ściennych płyt warstwowych SPB w celu dodatkowej ochrony przed wilgocią i usuwana bezpośrednio przed montażem. Dzięki temu wykonawca nie musi obawiać się o to, że płyty ulegną zawilgoceniu na placu budowy, co doprowadzi do konieczności podjęcia dodatkowych prac lub do opóźnień wpływających na jakość procesu budowlanego. 
Dla inwestora i wykonawcy ogromne znaczenie ma zapewnienie suchości płyt warstwowych w całym łańcuchu dostawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do teraz, za odpowiednie zabezpieczenie płyt po każdym dniu robót, podczas świąt, weekendów i innych przerw w montażu odpowiedzialny był wykonawca montażu. Ruukki® Rain Protect to rozwiązanie, które pomaga zabezpieczyć płytę, a jednocześnie oszczędza czas, który można przeznaczyć na inne zadania. Nasze rozwiązanie redukuje czas poświęcany na inspekcje i kontrole na budowie i eliminuje reklamacje związane z brakiem zabezpieczenia materiału. 

Rozwiąż problem, zanim się pojawi!

Gwarancja suchej termoizolacji

Red umbrella

Odpowiedni materiał dla danego klimatu

Odporność na promieniowanie UV

Odporność powłoki na naturalne, zewnętrzne promieniowanie ultrafioletowe UV określana jest przy pomocy kategorii  Ruv1 – Ruv4 zgodnie z normą EN10169. Kategoria odporności na promieniowanie UV opisuje, na ile dobrze powłoka zachowuje swój oryginalny kolor i połysk w warunkach zewnętrznych. Powłoki z kategorią Ruv1 cechują się bardzo niską odpornością i powinny być stosowane wyłącznie w warunkach wewnętrznych. Powłoki z kategorią Ruv4 charakteryzuje wysoka odporność na promieniowanie UV i dlatego zalecane są do zastosowań zewnętrznych.

Korozyjność

Gazy atmosferyczne i elektrolity wchodzą w reakcję ze wszystkimi materiałami elewacyjnymi. Szybkość i skutki takich reakcji zależą od dwóch czynników, warunków atmosferycznych (np. wilgotność, zasolenie, dwutlenek siarki) oraz typu użytego materiału. Oba czynniki są bardzo zróżnicowane. Dla celów projektowych, warunki atmosferyczne podzielono na kategorie C1-C5 w zależności od stopnia agresywności, zgodnie z normą EN 12944. Dostawcy materiałów i powłok mogą ocenić w ten sposób odpowiedniość swoich produktów w każdej kategorii dla celów normalnego użytkowania, natomiast projektanci, dokonując ostatecznego wyboru materiałów fasadowych, muszą jeszcze uwzględnić czynniki specyficzne dla danego budynku. Uwaga: Klasy C nie należy mylić z klasą RC (EN 10169), która stanowi klasyfikację powłok, nie warunków atmosferycznych.

Kategoria korozyjnościNa zewnątrzWewnątrz
C1-Ogrzewane budynki o czystej atmosferze, np. biura, sklepy, szkoły, hotele.
C2Środowiska o niskim poziomie zanieczyszczeń. Głównie obszary wiejskie.Nieogrzewane budynki, w których może pojawiać się kondensacja, np. magazyny, hale sportowe. 
C3Środowiska miejskie i przemysłowe, Średnie zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki. Obszary przybrzeżne o niskim zasoleniu. Pomieszczenia produkcyjne o dużej wilgotności i pewnym zanieczyszczeniu powietrza, np. zakłady spożywcze, pralnie, browary, mleczarnie. 
C4Środowiska przemysłowe o średnim zasoleniu. Zakłady chemiczne, pływalnie, stocznie remontowe. 
C5-IŚrodowiska przemysłowe o dużej wilgotności i agresywnej atmosferze.Budynki lub obszary o prawie ciągłej kondensacji i dużym stopniu zanieczyszczenia. 
C5-MObszary przybrzeżne i nadmorskie o dużym zasoleniu. Budynki lub obszary o prawie ciągłej kondensacji i dużym stopniu zanieczyszczenia.