Informacje - Building Envelopes

Certyfikat FM Approvals dla płyt warstwowych Ruukki produkowanych w Obornikach Wlkp.

Zaostrzające się normy dotyczące bezpieczeństwa budynków sprawiają, że inwestorzy oczekują niezawodnych rozwiązań gwarantujących ochronę życia i mienia. Dla producentów materiałów budowlanych oznacza to obowiązek prowadzenia coraz bardziej surowych badań i podwyższania parametrów swoich wyrobów. Tylko nieliczni producenci płyt warstwowych mogą pochwalić się najwyższym poziomem bezpieczeństwa potwierdzonym certyfikatem amerykańskiej organizacji FM Approvals. Z dumą informujemy, że płyty warstwowe Ruukki z rdzeniem X-PIR i z wełny mineralnej, produkowane w Obornikach Wlkp., uzyskały certyfikację FM Approvals o ogólnoświatowym zasięgu.

Proces certyfikacji płyt przebiegał w kilku etapach. Po wstępnym audycie w naszej fabryce, odbyły się kompleksowe badania ogniowe i wytrzymałościowe płyt warstwowych w USA. Badania ogniowe przeprowadzane są w dużej skali, aby ocenić palność elementów obudowy w warunkach rzeczywistego pożaru, w odróżnieniu od badań prowadzanych według standardów CE, które prowadzone są jedynie na próbkach o małych laboratoryjnych wymiarach. Przeprowadzane przez laboratoria FM Approvals próby polegały na odwzorowaniu realnych zagrożeń w postaci pożaru oraz huraganu, na odziaływanie których może zostać narażony obiekt wykonany z płyt warstwowych.

Celem  przeprowadzanych testów była  weryfikacja faktycznej zdolności przegrody obiektu zbudowanej z płyty będącej przedmiotem oceny do przeciwstawienia się takim warunkom. Pozytywny przebieg wszystkich badań skutkował przyznaniem certyfikatu dla wnioskowanego wyrobu budowlanego.

Wyniki prób ogniowych oraz wytrzymałościowych okazały się bardzo dobre i mocno konkurencyjne w stosunku do innych producentów płyt warstwowych. Certyfikat uzyskany w oparciu o normy 4880 oraz 4881 pozwala na stosowanie płyt zarówno jako przegrody wewnętrzne ( ściany i sufity ), jak i przegrody zewnętrzne zgodnie z wymaganiami FM Approvals.

Płyty Ruukki uzyskały najszerszy możliwy zakres aplikacji, włączając w to brak ograniczenia dopuszczalnej wysokości wznoszonego obiektu. Dodatkowo, nasze płyty warstwowe dedykowane dla ścian zewnętrznych wyróżniają się na tle konkurencji wielkością dopuszczalnych rozpiętości wraz z towarzyszącymi im wysokimi obciążeniami w postaci parcia i ssania wiatru.

Posiadanie certyfikatu FM Approvals dla wyrobów budowlanych jest elementem koniecznym do uzyskania przez inwestora ubezpieczenia wg standardów FM. Certyfikaty FM Approvals wystawiane są przez największe na świecie, amerykańskie towarzystwo ubezpieczeniowe FM Global, certyfikujące wyroby i usługi. Stosowanie ich przyczynia się do zminimalizowania ryzyka wystąpienia strat w postaci zniszczeń obiektu oraz zakłóceń działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Warunkiem podtrzymania certyfikatu FM Approvals są regularne audyty kontrolne w miejscach produkcji, które potwierdzają zachowanie standardów jakościowych. 

Informacja o uzyskaniu przez Ruukki certyfikatu FM Approvals zostanie wkrótce opublikowana na stronach internetowych Ruukki oraz w katalogach,  a na opakowaniach właściwych płyt pojawi się odpowiednie oznakowanie.

Dodatkowych informacji udzielają przedstawiciele regionalni Ruukki.