Informacje - Building Envelopes

Stal COR-TEN® wprowadza kontrast do wyglądu szkoły Majåkerskolan

Szkoła Majåkerskolan w Lidköping w Szwecji, wybudowana w 2017 roku, to miejsce, gdzie uczniowie kończą pierwsze sześć lat swojej edukacji. Nową szkołę postawiono na działce, na której wcześniej stała stara szkoła, którą rozebrano ze względu na zły stan. Do wykonania elewacji nowego obiektu użyto kasetonów Liberta Cor-Ten® z Ruukki.  

Architekci z Linkarkitektur odpowiadali za projekt Majåkerskolan, a warunki budowy narzuciła gmina Lidköping. Szkoła miała być funkcjonalna i tworzyć przyjemną atmosferę do nauki, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Projekt oparty na badaniach

Oprócz sal lekcyjnych, Majåkerskolan ma również stołówkę i własną kuchnię, gabinet pielęgniarski oraz halę sportową z szatnią. Szkoła zapewnia przyjemne, kreatywne i elastyczne środowisko do nauki, motywujące uczniów do szukania nowych sposobów myślenia i działania.

Architekt Sofia Lilja z Linkarkitektur opowiada, że do wykonania projektu szkoły użyto podejścia EBD (evidence-based design). EBD to multidyscyplinarne podejście oparte na badaniach pokazujących, jak przestrzeń fizyczna wpływa na ludzi. Przykładowo, przyroda ma działanie uspokajające i zmniejsza stres. Priorytet miały więc rozwiązania projektowe, w których przyrodę można włączyć do budynku. Inne kryteria obejmowały światło, dźwięk, powietrze i kolory.  

Środowisko naturalne i wielofunkcyjność

Wymóg gminy Lidköping stanowił, że budynek szkoły musi spełniać kryteria poziomu srebrnego Szwedzkiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Oznaczało to, że wybrano przyjazne dla środowiska materiały budowlane, a sam budynek zaprojektowano tak, by maksymalnie wykorzystać naturalne światło i oszczędzać energię. Poza tym, materiały musiały posiadać możliwość poddania ich recyklingowi.

Na etapie projektowania wzięto też pod uwagę możliwość wielofunkcyjnego wykorzystania pomieszczeń. Na przykład, halę sportową oddzielono od pozostałej części szkoły, tak by można ją użytkować również poza godzinami lekcyjnymi.

Wolna ręka dla elewacji

Gmina nie określiła żadnych konkretnych wytycznych dla projektu elewacji.

“Szkoła położona jest w centrum dzielnicy mieszkaniowej ze starymi budynkami, w tym z kościołem. Chcieliśmy stworzyć budynek miejski, który kontrastowałby z ogólnym wyglądem otoczenia,” mówi Sofia Lilja.

Sofia Lilja zauważa, że ludzie z branży budowlanej bardzo pozytywnie zareagowali na wybór stali Cor-Ten.

“Uważam, że Cor-Ten jest świetnym materiałem elewacyjnym, bo jest surowy i podkreśla koncepcję architektoniczną budynku. Nadaje szkole pożądany kontrast w wyglądzie,” mówi Sofia Lilja.

Sofia Lilja sądzi, że rdzawy materiał jest odpowiedni dla wielu różnych typów budynków. To ciepły, naturalny i żywy produkt. Cor-Ten pozwala też wyraźnie wyróżnić pewne elementy, np. wejścia, co jest szczególnie ważne dla osób z ograniczoną orientacją.

“Fasada zawiera ciekawe kontrasty. Cor-Ten wnosi ciepło, cegła chłód, a metal ciemną powierzchnię. Majåkerskolan jest bardzo udanym projektem i jestem dumna z efektu,” mówi Sofia Lilja.