Informacje - Building Envelopes

Zmiany w normach odporności ogniowej płyt warstwowych (zastosowania ścienne)

Zmieniona europejska norma EN 15254-5:2018 wprowadza bardziej rygorystyczne zasady dotyczące rozszerzania wyniku testu odporności ogniowej na rozpiętości większe niż rozpiętość płyty warstwowej poddanej testowi oraz ustanawia ograniczenia dotyczące kierunku, w którym płyta może zostać użyta w zastosowaniach końcowych. Nowe wartości rozpiętości oraz wyniki EI obowiązują we wszystkich krajach Unii Europejskiej dla pozwoleń na budowę wydanych po 31.10.2018 i dotyczą wszystkich producentów płyt warstwowych.

W ogólnym przypadku płyty poddawane są badaniu odporności ogniowej w laboratoriach, gdzie rozmiar “pieca” jest ograniczony, typowy wymiar to 3 m. Wytyczne dotyczące interpretacji wyników oraz rozszerzenia zakresu ich zastosowania dostępne są w normie EN 15254-5, która została właśnie zaktualizowana.

Badając płyty o długości 3 m, wyniki można wykorzystywać dla płyt o rozstawie do 7,5 m, jeśli spełnione są określone kryteria. Parametry odporności ogniowej płyt dłuższych niż 7,5 m mogą być deklarowane tylko, jeśli testy przeprowadzono w piecu o rozmiarze odpowiednim dla takiej płyty. W takim przypadku wyniki można rozszerzyć na rozpiętość o 2 m dłuższą od badanej pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Maksymalna deklarowana rozpiętość ograniczona jest niemniej do 10 m. Wcześniej takie badania nie były wymagane. 

Kolejną ważną zmianą jest stwierdzenie, że uzyskany wynik odporności ogniowej zachowuje ważność wyłącznie dla orientacji, w której płyta została przetestowana, bez możliwości użycia wyniku dla orientacji odwrotnej. Nie jest możliwe uzyskanie klasyfikacji ważnej jednocześnie dla zastosowań końcowych w poziomie i pionie na podstawie jednego testu, jak to miało miejsce do tej pory.

Konieczność wprowadzenia właściwych zmian wynikających z aktualizacji normy EN 15254-5:2018 dotyczy wszystkich producentów płyt warstwowych w krajach Unii Europejskiej, którzy deklarują właściwości płyt w zgodzie z normą zharmonizowaną EN 14509:2013. Dodatkowo mogą obowiązywać przepisy krajowe.

Nowe wartości odporności ogniowej płyt warstwowych znajdują się na stronie www.ruukki.pl