Centrum Handlowe Chodov

Firma Ruukki dostarczyła konstrukcje stalowe dla budynku, jak również blachy trapezowe nośne na dach.

Partnerzy

  • Investor: Rodamco Unibail
Google maps image for pdf print

Ruukki Construction uczestniczyło w projekcie rozbudowy centrum handlowego znajdującego się około 5 km na południowy wschód od Pragi. Rozbudowane centrum ma 300 sklepów oraz zupełnie nową, powiększoną strefę z restauracjami i kawiarniami dla 43 najemców. W centrum znajduje się również nowy kompleks kinowy z 2600 miejscami i 18 ekranami.

Ruukki dostarczyło konstrukcje stalowe dla budynku, w tym konstrukcje dla pięciu świetlików dachowych, które zapewniają dopływ światła dziennego do obiektu. Dostawa Ruukki obejmowała także blachy trapezowe nośne na dach oraz sporządzenie projektu. Inwestor, Rodamco Unibail, dąży do zmniejszenia liczby uczestników procesu budowlanego i docenia zdolność Ruukki do zapewnienia zarówno dostaw produktów, jak i projektu.

W tym projekcie szerokie zastosowanie znalazło oprogramowanie  BIM (Building Information Management) ze względu na kompleksowość i rozmiar inwestycji. BIM umożliwia rozwiązywanie problemów na budowie i dostarcza wszystkim partnerom programu jasnych informacji w czasie realnym.

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.