Centrum badawcze HAMK

Pierwszy obiekt wybudowany przy użyciu metody Greatest Zero został ukończony wiosną 2015 roku w fińskim Hämeenlinna, na terenie kampusu Häme University of Applied Sciences (HAMK).
Google maps image for pdf print

Budynek dostarcza rzeczywiste wyniki i stanowi realny dowód funkcjonalności energooszczędnych rozwiązań, co pozwala na dalsze analizy i rozwój produktów. Każde z zastosowanych rozwiązań może być wykorzystane indywidualnie w dowolnym podobnym obiekcie handlowym lub komercyjnym. Szczelne ściany wykonane z systemów fasadowych Ruukki Forma i Ruukki Expression oraz rozwiązania wykorzystujące energię solarną i geotermalną umożliwiły powstanie obiektu o zerowym zapotrzebowaniu na energię konwencjonalną. 

Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.