Certyfikaty i deklaracje

W Ruukki kwestie zarządzania jakością i środowiskiem zarządzane są zgodnie z normą zarządzania jakością ISO 9001 oraz normą zarządzania środowiskiem ISO 14001. Systemy te obejmowały 99% produkcji w 2010 roku (2009: 98) oraz 87% pracowników w 2009 roku (2008: 80).

Procesy i aspekty środowiskowe działalności Ruukki identyfikowane są zgodnie z powyższymi systemami zarządzania. W oparciu o nie wytycza się także cele i programy do ich realizacji. Częścią systemu zarządzania środowiskiem jest określenie obowiązkowych wymagań związanych z naszymi działaniami i zapewnienie zgodności z tymi wymaganiami, jak również z dobrowolnymi zobowiązaniami. Identyfikowanie i rozwój potrzeb udziałowców jest ważną częścią zarządzania jakością i kwestami środowiskowymi.

Aby zagwarantować stałą poprawę, systemy i procesy są regularnie oceniane podczas wewnętrznych i zewnętrznych audytów pod kątem ich zgodności z wymaganiami. Dodatkowo, kierownictwo Ruukki dokonuje okresowych przeglądów systemów zarządzania jakością i środowiskiem w celu sprawdzenia, czy spełniają one założone cele.

Certyfikaty i deklaracje wg produktów

Płyty warstwowe

Certyfikaty i deklaracje dotyczące płyt warstwowych.

Okładziny elewacyjne

Certyfikaty i deklaracje dla okładzin elewacyjnych.

Blachy trapezowe nośne

Certyfikaty i deklaracje dla blach trapezowych nośnych.