System certyfikacji środowiskowej

W jaki sposób nasze rozwiązania pomagają klientom uzyskać wysokie noty środowiskowe?

 

Nasze dane techniczne, karty produktowe i instrukcje zawierają szczegółowe informacje o komponentach budowlanych Ruukki oraz opisują, w jaki sposób stosowanie naszych rozwiązań pomaga uzyskać wysoką punktację w systemach oceny środowiskowej budynków. 

Punktacja LEED

LEED promuje całościowe podejście do zrównoważonego rozwoju budynków, oceniając wydajność środowiskową w kilku kluczowych obszarach. Punkty LEED przyznawane są na 100-stopniowej skali, odzwierciedlając potencjalny wpływ danego czynnika na środowisko naturalne. 

 

Punktacja Breeam

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) to najbardziej powszechny na świecie system oceny środowiskowej budynków.

 

Deklaracje środowiskowe produktów

Deklaracje środowiskowe zawierają informacje o tym, jakie korzyści dla środowiska naturalnego przynosi stosowanie produktów Ruukki.