Stop wilgoci
na budowie!

Ruukki® Rain Protect - gwarancja suchej termoizolacji

Błędy ludzkie, zła pogoda i niedostateczne zabezpieczenie mogą spowodować zawilgocenie ściennych płyt warstwowych w trakcie montażu i w efekcie wbudowanie mokrej izolacji. Skutkiem wbudowania zawilgoconej płyty warstwowej jest przede wszystkim pogorszenie właściwości termoizolacyjnych. To z kolei może skutkować koniecznością wykonania kosztownych i czasochłonnych prac dodatkowych, a nawet doprowadzić do opóźnienia realizacji projektu budowlanego.
Ruukki® Rain Protect to nowe rozwiązanie, które chroni płyty przed zawilgoceniem i zapewnia wysoką jakość procesu budowlanego.

Firma Ruukki wprowadziła nowy sposób zabezpieczenia, dzięki któremu wełna mineralna stosowana jako warstwa izolacyjna w płytach ściennych chroniona jest przed zawilgoceniem przed i w trakcie montażu płyt. Ruukki® Rain Protect to warstwa ochronna aplikowana fabrycznie na górnej powierzchni ściennych płyt warstwowych SPB i usuwana na końcowym etapie montażu płyt.  Ruukki® Rain Protect eliminuje potrzebę dodatkowego zabezpieczenia płyt przed deszczem i śniegiem na placu budowy. 
Rainprotect_01

Ochrona płyt warstwowych przed zawilgoceniem

Ruukki® Rain Protect stanowi proste rozwiązanie, które docelowo obejmie wszystkie płyty warstwowe Ruukki. Jest to aplikowana fabrycznie, łatwa do usunięcia folia z tworzywa sztucznego, przyklejana do górnej powierzchni płyty w celu dodatkowej ochrony przed wilgocią. Dzięki temu wykonawca nie musi obawiać się o to, że płyty ulegną zawilgoceniu na placu budowy, co doprowadzi do konieczności podjęcia dodatkowych prac lub do opóźnień wpływających na jakość procesu budowlanego.  


Dowiedz się więcej o płytach warstwowych Ruukki
Rainprotect_02

Korzyści dla inwestora i wykonawcy

Dla inwestora i wykonawcy ogromne znaczenie ma zapewnienie suchości płyt warstwowych w całym łańcuchu dostawy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do teraz, za odpowiednie zabezpieczenie płyt po każdym dniu robót, podczas świąt, weekendów i innych przerw w montażu odpowiedzialny był wykonawca montażu. Ruukki® Rain Protect to proste rozwiązanie, które pomaga zabezpieczyć płytę, a jednocześnie oszczędza czas, który można przeznaczyć na inne zadania. Nasze rozwiązanie redukuje czas poświęcany na inspekcje i kontrole na budowie i eliminuje reklamacje związane z brakiem zabezpieczenia materiału.

Rain Protect

SPOKÓJ nA BUDOWIE i w całym łańcuchu dostaw

Płyty warstwowe Ruukki, zanim opuszczą fabrykę, zabezpieczane są dokładnie szczelnym opakowaniem, i w zasadzie jedyna możliwość ich zawilgocenia pojawia się w trakcie montażu. Dzięki rozwiązaniu Ruukki® Rain Protect, płyty pozostają suche na każdym etapie, łącznie z czasem ich montowania.


Rozwiąż problem, zanim się pojawi!

Płyty warstwowe Ruukki

ENERGOOSZCZĘDNE PŁYTY WARSTWOWE

System energooszczędnych płyt warstwowych Ruukki® energy to wszechstronne rozwiązanie fasadowe, które redukuje koszty energii dzięki znakomitej efektywności energetycznej.

PŁYTY WARSTWOWE DLA ŚCIAN I DACHÓW

Nasza podstawowa oferta płyt warstwowych dla ścian i dachów zawiera szeroki wybór wysokiej jakości produktów, które pozwalają uzyskać efektywną kosztowo obudowę budynków. 

Skontaktuj się z nami