Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Informacje techniczne
  Kolory i powłoki
  Narzędzia do projektowania

  Informacje ogólne

  Fasada z kasetonów Liberta Solar stanowi zintegrowany z budynkiem system fotowoltaiczny (BIPV) - funkcjonalna i wizualna integracja z powierzchnią fasady bez widocznych dodatków. Prawie całkowicie czarna szklana powierzchnia i wąskie 8 mm odstępy umożliwiają uzyskanie wysokich standardów architektonicznych. Fasada solarna pomaga spełnić nowe wymagania w zakresie wyższej efektywności energetycznej i uzyskać punkty LEED i BREEAM. Rozwiązanie to jest odpowiednie zarówno dla nowych, jak i remontowanych budynków biurowych, komercyjnych, przemysłowych czy mieszkaniowych.

  Kaseton Liberta Solar wchodzi w skład oferty okładzin elewacyjnych Ruukki Design Palette, stwarzając dodatkową elastyczność podczas projektowania kolorystyki rozwiązań elewacyjnych dla całego budynku. Obszar wytwarzający energię słoneczną nie musi wyróżniać się z elewacji. Aby uzyskać jednolity efekt szklanej elewacji, w narożnikach oraz wokół otworów można użyć spójnego wizualnie rozwiązania uzupełniającego w postaci kasetonów Liberta Glass o dowolnych wymiarach.

  System Liberta Solar nie jest zależny do ciepła słońca, ale wyłącznie od promieniowania. Optymalna produkcja energii odbywa się na ścianach południowych budynków. W celu zmaksymalizowania produkcji energii zaleca się umieszczanie kasetonów na ścianach między stroną południowo-wschodnią a południowo-zachodnią. Na ścianach skierowanych na wschód lub zachód, część mocy produkcyjnych ulegnie utracie. Należy również wziąć pod uwagę wszelkie przeszkody, które rzucają cień na sam budynek lub inne obiekty. Promieniowanie słoneczne odbite w wodzie lub pokrywie śnieżnej zwiększa moc produkcyjną kasetonów.

  Kasetony Liberta Solar są odpowiednie do użytku w klasach korozyjności C2-C3 (EN 12944-2). W przypadku klasy korozyjności C4, proszę skontaktować się z działem wsparcia technicznego Ruukki.

  Powierzchnia kasetonu, rozmiary i szczeliny

  Rozmiar kasetonu Liberta Solar jest zawsze standardowy, 1190 mm x 790 mm (szerokość x wysokość). Przy szczelinach poziomych i pionowych o wielkości 8 mm, rozmiar kasetonu od środka szczelin wynosi 1198 mm x 798 mm (wymiar A x wymiar B). Głębokość kasetonu wynosi 39 mm. Aby zwiększyć produkcję energii zaleca się, by powierzchnia kasetonu była maksymalnie jednolita. Ilość metrów kwadratowych kasetonów solaranych zależy od wymaganej mocy lub dostępnej powierzchni fasady. Rozmieszczenie, potencjał i optymalizacja kasetonów jest zawsze sprawdzana indywidualnie przez specjalistów Ruukki. 

  W szczelinach pionowych między kasetonami należy zawsze używać powlekanych organicznie elementów rusztu podporowego, ponieważ będą one widoczne na szerokości szczeliny. Ocynkowane elementy rusztu podporowego stosowane są w środkowych obszarach za kasetonami.

  Wymiarowanie

  Najwyższe typowe obciążenie wiatrem dla pojedynczego kasetonu wynosi ±2,4 kg/m2. Kasetony mocowane są do podbudowy za pomocą pionowych rusztów. Obciążenie ssaniem wiatru będzie przekazywane na ruszt pionowy poprzez wkręty mocujące, a obciążenie parciem - poprzez ciśnienie powierzchniowe. 

  Podbudowa, do której mocowane są elementy rusztu podporowego, musi być odpowiednio sztywna. Jako podstawowa zasada, wymagane jest, by granica ugięcia podbudowy wynosiła L/400, gdzie L oznacza rozpiętość konstrukcji wsporczej ściany. 

  Ciężar fasady Liberta Solar, łącznie z elementami rusztu podporowego i pozostałymi akcesoriami, wynosi 26 kg/m2. Każdy kaseton waży około 17 kg. Należy to wziąć pod uwagę podczas określania wytrzymałości obciążeniowej podbudowy. Lśniąca szklana fasada narzuca także surowe wymagania, jeśli chodzi o odstępstwa pomiarowe związane z rozmieszczeniem elementów rusztu podporowego. Ze względu na to, że kasetony mocowane są bezpośrednio do elementów rusztu podporowego bez możliwości regulacji, te ostatnie należy rozmieścić z maksymalną precyzją.

  Mocowanie

  Górne krawędzie kasetonów posiadają otwory montażowe dla śrub mocujących: jeden otwór w każdym narożniku oraz dwa otwory na środku. Do mocowania każdego kasetonu należy użyć co najmniej trzech śrub. W wyznaczonych miejscach należy użyć śrub uziemiających, zgodnie z projektem elektrycznym. Śruby uziemiające nie są liczone jako śruby mocujące. 

  Dolne krawędzie kasetonów łączy się na pióro i wpust z górnymi krawędziami kasetonów umieszczonych poniżej. Dolne krawędzie najniższych kasetonów mocuje się przy pomocy oddzielnych listew startowych.

  Wentylacja

  Aby konstrukcja fasady Liberta Solar funkcjonowała poprawnie, niezmiernie ważne jest, by jej tylna strona była poddana maksymalnej wentylacji, gdyż nadmierny wzrost temperatury modułu może zakłócić produkcję energii. Standardowe elementy rusztu podporowego mają wysokość 35 mm.

  Bardzo ważne jest, by pozostawić na górnych i dolnych krawędziach fasady szczeliny wentylacyjne i nawiewu powietrza o szerokości co najmniej 25 mm. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku tych obszarów fasady, w których występują przerwy między jej kolejnymi częściami. Projektując konstrukcję ścienną, należy zapewnić łatwy dostęp do szczelin wentylacyjnych w celu ich kontroli i corocznej konserwacji.

  Odporność ogniowa

  Jeśli chodzi o odporność ogniową, fasada Liberta Solar porównywalna jest z fasadą szklaną. Do kasetonów zastosowanie mają wymagania dotyczące powierzchni zewnętrznych. Szkło i stal, główne komponenty kasetonów, należą do materiałów budowlanych klasy A1 i jako takie są odpowiednie dla wszystkich typów budynków. Ze względu na to, że system zawiera „drobne ilości” innych materiałów, ich odporność ogniową należy zawsze oceniać we współpracy z lokalnymi instytucjami.

  Akcesoria
  Instrukcje
  Warunki dostawy