Panel Lamella vertical 70

Stwórz pionowy rytm elewacji przy użyciu paneli elewacyjnych Lamella vertical 70. Ruukki® emotion
Dostępny także z perforacją i podświetleniem.

Informacje na  stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. 

Copyright © 2019 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Własności
  Vertical70.ashx
  Nazwa
  Panel Lamella vertical 70
  Otwory montażowe
  Owalne
  Rodzaj łącznika
  Ukryty łącznik
  Effective Width Lamella
  Standard 300 (250...500) mm
  Wysokość
  150-3000 mm
  Głębokość
  20 mm
  Otwory montażowe - średnica
  5 x 10 mm

  Układ perforacji

  perforation

  Rozstaw/otwór mm
  a ≥10
  b ≥10
  c d+15, d+25, d+30
  d 12, 16, 20, 30 

  Perforacja symetryczna: w pełni perforowany w symetrycznym układzie kwadratów. Tylko 1 rozmiar otworu (d) i rozstaw (a, b, c) dla produktu.

  Perforacja artystyczna: w pełni lub częściowo perforowany w dowolnie wybranych miejscach. Wszystkie rozmiary otworów (d) i rozstawy (c) dostępne dla produktu.


  Materiały

  Materiały

  Materiał Grubość materiału (mm) Masa (kg/m2) Obróbka powierzchni  Perforacja Towar magazynowy Reakcja na ogień 
  Stal 1.2 13.1 GreenCoat Hiarc A1
    1.2 13.1 Powlekanie proszkowe A2 - s1,d0
  Aluminium  1.5  5.73  Powlekanie proszkowe   -
    1.5  5.73  Powłoka PVDF    -
  Rheinzink 1.0 7.2 Wstępna patyna (bez powłoki) A1
  Miedź, mosiądz, brąz 1.0    Wstępna patyna (bez powłoki)  A1
     1.5    Wstępna patyna (bez powłoki)  A1
  Aluminium (Szczotkowane)  1.5 5.1 Szczotkowane z (pół) przezroczystą powłoką  - 
  Aluminium (Powlekane)  1.5  5.1  Malowane (powłoka wielowarstwowa)   -
  Stal nierdzewna  1.0  8.0  Naturalny mat, kulkowanie + utlenianie (304, 316)   A1
    1.0  8.0  Wytłaczany wzór, utlenianie + szczotkowanie (304, 316)   A1
    1.0  8.0  Naturalny mat, szczotkowanie (4N) (304, 316)   A1
  Kolory i powłoki

  Powłoki

  Kolory Powłoka Kolor
  Standardowe GreenCoat HIARC RR20, RR21, RR23, RR40, RR41, RR42, RR43
  GreenCoat HIARC Mat RR40, RR41, RR45
  Niestandardowe GreenCoat HIARC i malowanie proszkowe RR11, RR22, RR24, RR26, RR29, RR30, RR31, RR32,RR33, RR34, RR35, RR36, RR37, RR44, RR45, RR750
  Inne GreenCoat HIARC i malowanie proszkowe Kolory RAL i NCS na indywidualne zamówienie


  Na indywidualne zamówienie dostępne są również inne typy powłok, np. anty-graffiti (towar niemagazynowy).

  Minimalna wielkość zamówienia:

  Kolory standardowe: bez ograniczeń


  Kolory

  Akcesoria

  Akcesoria

  System okładzin elewacyjnych wykonany z zastosowaniem obróbek blacharskich, łączników i profili wsporczych zapewnia w pełni wykończoną elewację, a także szybki i łatwy montaż.

  Narzędzia do projektowania

  Oprogramowanie i obiekty BIM

  W celu ułatwienia prac związanych z projektami architektonicznymi i budowlanymi oraz zapewnienia dokładnych informacji o produkcie w formie 3D, firma Ruukki oferuje szereg obiektów CAD / BIM oraz programów narzędziowych, które można pobrać z portalu Software Toolbox.

   
  Gotowe obiekty BIM 

  Pobierz obiekty dla ArchiCAD
  Pobierz obiekty dla Revit

  Rysunki szczegółowe (.dwg)

  Rysunki szczegółowe (.pdf)

  Instrukcje i formularze

  Formularze zamówień i warunki sprzedaży

  Montaż

  Montaż należy planować na wczesnym etapie. Ważne jest, aby zamówione panele dotarły na miejsce montażu w prawidłowej kolejności.

  Przed montażem należy dokonać przeglądu projektu wykonawczego dla danego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości początkowej, krawędzi szczelin, okapów, szczegółów narożników, konstrukcji podtrzymujących panele i metod mocowania, a także liczby łączników. Na powierzchni mocowania paneli należy nanieść odpowiednią liczbę punktów pomiarowych w kierunku pionowym oraz poziomym w celu zapewnienia tej samej szerokości złącz poziomych i pionowych na całym budynku. Po sprawdzeniu linii pomiarowych, instalator zaznacza moduły początkowe dla pierwszego panelu z obu stron narożnika w kierunku pionowym oraz poziomym. W razie potrzeby należy wyrównać linie. Prostoliniowość jest sprawdzana np. przy pomocy lasera, do tego celu wykorzystuje się także kolorowe sznury traserskie i tablicę do wyrównywania paneli. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wypoziomowanie ściany. 

  Przed montażem należy zdjąć folię ochronną z obszaru łączenia paneli. Folię ze środkowego obszaru panelu zdejmuje się dopiero wtedy, gdy uszkodzenie panelu podczas montażu nie jest już możliwe. Szczególną uwagę należy zwrócić na panele powlekane proszkowo, ponieważ nie posiadają one folii ochronnej.

  Panele mocuje się w elementach rusztu podporowego z blachy stalowej, przy pomocy łączników określonych przez projektanta. Zaleca się ujęcie elementów rusztu podporowego w umowie na dostawę paneli oraz zamontowanie ich w tym samym czasie, w którym będą montowane panele. Podczas montażu szkieletu i obróbek blacharskich należy dopilnować, żeby nie została zakłócona funkcjonalność konstrukcji (wentylacja, odprowadzanie wody, itp.). W celu zapobiegania wezbraniu wody na skutek ciśnienia wiatru i przedostaniu się jej do konstrukcji, należy stosować tzw. burzowe obróbki blacharskie. Połączenia z innymi konstrukcjami należy wykonywać przy użyciu zakrywających obróbek blacharskich, a nie przy pomocy uszczelek.  

  Nie wolno stosować cięcia na gorąco ani narzędzi wytwarzających iskry, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie powłoki z farby. Do cięcia nie wolno używać np. szlifierek kątowych. Natychmiast po zakończeniu pracy należy usunąć szczotką lub zmyć wodą wióry z wiercenia lub inne zabrudzenia. Absolutna staranność podczas pracy oraz na etapie planowania zapewnia możliwie najlepsze wyniki.

  Do montażu potrzebnych jest minimum dwóch lub najlepiej trzech instalatorów. Panele należy podnosić od strony pionowej. Podnoszenie od strony poziomej może spowodować otwarcie zagiętych krawędzi paneli. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość prac montażowych. 

  Fazy montażu

  Plan montażu

  Zgodnie z projektem wykonawczym na miejscu przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:

  • Rozmieszczenie paneli na elewacji
  • Osie szczelin poziomych i pionowych
  • Wysokość początkową
  • Rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych w elewacji
  • Narożniki

  Poziomowanie podbudowy

  Poziomowanie podbudowy elewacji sprawdza się np. przy pomocy sznura traserskiego i pomiaru laserowego. Wyniki zapisuje się w protokole pomiaru. 

  Obróbki blacharskie

  Pod elementami rusztu podporowego montuje się obróbki blacharskie (np. obróbki cokołowe, obróbki okien i drzwi). Pozostałe obróbki blacharskie montuje się na elementach rusztu podporowego.

  Elementy rusztu podporowego

  Elementy rusztu podporowego montuje się przy krawędziach panelu oraz pośrednio w rozstawie nie większym niż 750 mm (zalecenie producenta). Liczbę i typ łączników określa projektant. Oba kołnierze elementów rusztu podporowego mocuje się do podbudowy, według projektu wykonawczego. Na tym etapie, w razie potrzeby, należy wyrównać podbudowę elewacji, odpowiednio do wyników zawartych w protokole pomiaru. Złącza elementów rusztu podporowego muszą się zawsze znajdować na wspornikach. Wysokość początkową elementów rusztu podporowego określa się tak, aby można było stabilnie przymocować dolną krawędź najniższego rzędu paneli do podbudowy, a elementy rusztu podporowego były niewidoczne pod najniższą linią paneli. Między cokołem a najniższym rzędem paneli należy zostawić szczelinę wentylacyjną. 

  Montaż paneli

  Montaż paneli rozpoczyna się od dołu i kontynuuje do góry, od lewej do prawej strony lub odwrotnie w zależności od przebiegu robót.

  Konserwacja

  Podwieszanie elementów

  Należy unikać podwieszania elementów na elewacji. Jeśli podwieszanie jest konieczne, należy przymocować wsporniki elementów podwieszanych do podkonstrukcji lub konstrukcji szkieletu.

  Konserwacja elewacji - łączniki

  Podczas prac konserwacyjnych należy sprawdzać łączniki. Aby sprawdzić stan łączników, należy odkręcić kilka łączników w różnych częściach budynku. Należy zwrócić szczególną uwagę na ogólny wygląd łącznika i stan uszczelki pod główką wkręta, która zapewnia szczelność złącza. Skorodowane lub zniszczone wkręty należy wymienić. 

  Monitorowanie

  Należy prowadzić dziennik prac konserwacyjnych podczas eksploatacji elewacji. Powinno się w nim zapisywać takie informacje jak wykonane prace, czas ich wykonania, obszar elewacji, przy którym prowadzono prace, osoba wykonująca prace i zastosowane środki czyszczące. 

  Certyfikaty i deklaracje

  Deklaracje Właściwości Użytkowych

  Aprobaty i atesty