Informacje na  stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Własności
  Materiały
  Akcesoria

  Akcesoria

  System okładzin elewacyjnych wykonany z zastosowaniem obróbek blacharskich, łączników i profili wsporczych zapewnia w pełni wykończoną elewację, a także szybki i łatwy montaż.

  Narzędzia do projektowania

  Narzędzia do projektowania

  W celu ułatwienia prac związanych z projektami architektonicznymi i budowlanymi oraz zapewnienia dokładnych informacji o produkcie w formie 3D, firma Ruukki oferuje szereg obiektów CAD / BIM oraz programów narzędziowych, które można pobrać z portalu Software Toolbox.

   
  Ready modelled BIM objects

  Download objects for ArchiCAD
  Download objects for Revit

  Rysunki szczegółowe (.dwg)

  Rysunki szczegółowe (.pdf)

  Instrukcje i formularze

  Formularze zamówień

  Instrukcje montażu i wymiarowania

  Dokumenty zawierają informacje na temat:

  • Pakowania
  • Transportu i rozładunku
  • Przechowywania
  • Wymiarowania i montażu

  Konserwacja

  Podwieszanie elementów

  Należy unikać podwieszania elementów na elewacji. Jeśli podwieszanie jest konieczne, należy przymocować wsporniki elementów podwieszanych do podkonstrukcji lub konstrukcji szkieletu.

  Konserwacja elewacji - łączniki

  Podczas prac konserwacyjnych należy sprawdzać łączniki. Aby sprawdzić stan łączników, należy odkręcić kilka łączników w różnych częściach budynku. Należy zwrócić szczególną uwagę na ogólny wygląd łącznika i stan uszczelki pod główką wkręta, która zapewnia szczelność złącza. Skorodowane lub zniszczone wkręty należy wymienić. 

   

  Monitorowanie

  Należy prowadzić dziennik prac konserwacyjnych podczas eksploatacji elewacji. Powinno się w nim zapisywać takie informacje jak wykonane prace, czas ich wykonania, obszar elewacji, przy którym prowadzono prace, osoba wykonująca prace i zastosowane środki czyszczące. 

   
   

  Certyfikaty i deklaracje