Informacje na  stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Własności
  Materiały
  Akcesoria

  Akcesoria

  System okładzin elewacyjnych wykonany z zastosowaniem obróbek blacharskich, łączników i profili wsporczych zapewnia w pełni wykończoną elewację, a także szybki i łatwy montaż.

  Narzędzia do projektowania

  Oprogramowanie i obiekty BIM

  W celu ułatwienia prac związanych z projektami architektonicznymi i budowlanymi oraz zapewnienia dokładnych informacji o produkcie w formie 3D, firma Ruukki oferuje szereg obiektów CAD / BIM oraz programów narzędziowych, które można pobrać z portalu Software Toolbox.

   
  Ready modelled BIM objects

  Download objects for ArchiCAD
  Download objects for Revit

  Rysunki szczegółowe (.dwg)

  Rysunki szczegółowe (.pdf)

  Instrukcje i formularze

  Formularze zamówień i warunki sprzedaży

  Montaż

  Montaż należy planować na wczesnym etapie. Ważne jest, aby zamówione kasetony dotarły na miejsce montażu w prawidłowej kolejności. 

  Przed montażem należy dokonać przeglądu projektu wykonawczego dla danego projektu, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości początkowej, krawędzi szczelin, okapów, szczegółów narożników, konstrukcji podtrzymujących kasetony i metod mocowania, a także liczby łączników. Na powierzchni mocowania kasetonu należy nanieść odpowiednią liczbę punktów pomiarowych w kierunku pionowym oraz poziomym w celu zapewnienia tej samej szerokości złącz poziomych i pionowych na całym budynku. Po sprawdzeniu linii pomiarowych, instalator zaznacza moduły początkowe dla pierwszego kasetonu z obu stron narożnika w kierunku pionowym oraz poziomym. W razie potrzeby należy wyrównać linie. Prostoliniowość jest sprawdzana np. przy pomocy lasera, do tego celu wykorzystuje się także kolorowe sznury traserskie i tablicę do wyrównywania kasetonów. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić wypoziomowanie ściany. 

  Przed montażem należy zdjąć folię ochronną z obszaru łączenia kasetonu. Folię ze środkowego obszaru kasetonu zdejmuje się dopiero wtedy, gdy uszkodzenie kasetonu podczas montażu nie jest już możliwe. Szczególną uwagę należy zwrócić na kasetony powlekane proszkowo, ponieważ nie posiadają one folii ochronnej.

  Kasetony mocuje się w elementach rusztu podporowego z blachy stalowej, przy pomocy łączników określonych przez projektanta. Zaleca się ujęcie elementów rusztu podporowego w umowie na dostawę kasetonów oraz zamontowanie ich w tym samym czasie, w którym będą montowane kasetony. Podczas montażu szkieletu i obróbek blacharskich należy dopilnować, żeby nie została zakłócona funkcjonalność konstrukcji (wentylacja, odprowadzanie wody, itp.). W celu zapobiegania wezbraniu wody na skutek ciśnienia wiatru i przedostaniu się jej do konstrukcji, należy stosować tzw. burzowe obróbki blacharskie. Połączenia z innymi konstrukcjami należy wykonywać przy użyciu zakrywających obróbek blacharskich, a nie przy pomocy uszczelek. 

  Nie wolno stosować cięcia na gorąco ani narzędzi wytwarzających iskry, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie powłoki z farby. Do cięcia nie wolno używać np. szlifierek kątowych. Natychmiast po zakończeniu pracy należy usunąć szczotką lub zmyć wióry po wierceniu lub inne zabrudzenia. Absolutna staranność podczas pracy oraz na etapie planowania zapewnia możliwie najlepsze wyniki.

  Do montażu potrzebnych jest minimum dwóch lub najlepiej trzech instalatorów. Kasetony należy podnosić od strony pionowej. Podnoszenie od strony poziomej może spowodować otwarcie zagiętych krawędzi kasetonu. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość prac montażowych.

  Fazy montażu

  Plan montażu

  Zgodnie z projektem wykonawczym na miejscu przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić:

  • Rozmieszczenie kasetonów na elewacji
  • Osie szczelin poziomych i pionowych
  • Wysokość początkową
  • Rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych w elewacji
  • Narożniki 
   Wysokość początkową

  Poziomowanie podbudowy

  Poziomowanie podbudowy elewacji sprawdza się np. przy pomocy sznura traserskiego i pomiaru laserowego. Wyniki zapisuje się w protokole pomiaru. 

  Obróbki blacharskie

  Pod elementami rusztu podporowego montuje się obróbki blacharskie (np. obróbki cokołowe, obróbki okien i drzwi). Pozostałe obróbki blacharskie montuje się na elementach rusztu podporowego.

  Elementy rusztu podporowego

  Elementy rusztu podporowego montuje się przy krawędziach kasetonu oraz pośrednio w rozstawie nie większym niż 700 mm (zalecenie producenta). Liczbę i typ łączników określa projektant. Oba kołnierze elementów rusztu podporowego mocuje się do podbudowy, według projektu wykonawczego. Na tym etapie, w razie potrzeby, należy wyrównać podbudowę elewacji, odpowiednio do wyników zawartych w protokole pomiaru. Złącza elementów rusztu podporowego muszą się zawsze znajdować na wspornikach. Wysokość początkową elementów rusztu podporowego określa się tak, aby można było stabilnie przymocować dolną krawędź najniższego rzędu kasetonów do podbudowy, a elementy rusztu podporowego były niewidoczne pod najniższą linią kasetonu. Między cokołem a najniższym rzędem kasetonów należy zostawić szczelinę wentylacyjną.

  Montaż kasetonów

  Kasetony mocuje się do elementów rusztu podporowego. Montaż kasetonów rozpoczyna się od dołu i kontynuuje do góry, od lewej do prawej strony lub odwrotnie w zależności od przebiegu robót. 

  Konserwacja

  Podwieszanie elementów

  Należy unikać podwieszania elementów na elewacji. Jeśli podwieszanie jest konieczne należy przymocować wsporniki elementów podwieszanych do podkonstrukcji lub konstrukcji szkieletu. 

  Konserwacja elewacji - łączniki

  Podczas prac konserwacyjnych należy sprawdzać łączniki. Aby sprawdzić stan łączników, należy odkręcić kilka łączników w różnych częściach budynku. Należy zwrócić szczególną uwagę na ogólny wygląd łącznika i stan uszczelki pod główką wkręta, która zapewnia szczelność złącza. Skorodowane lub zniszczone wkręty należy wymienić. 

  Monitorowanie

  Należy prowadzić dziennik prac konserwacyjnych podczas eksploatacji elewacji. Powinno się w nim zapisywać takie informacje jak wykonane prace, czas ich wykonania, obszar elewacji, przy którym prowadzono prace, osoba wykonująca prace i zastosowane środki czyszczące. 

  Certyfikaty i deklaracje