Informacje na  stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2019 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Własności
  Akcesoria

  Akcesoria

  Narzędzia do projektowania

  Narzędzia do projektowania

  Ciągle doskonalimy i aktualizujemy nasze oprogramowanie PurCalc w celu umożliwienia łatwego projektowania i optymalizacji profili zimnogiętych Ruukki.

  Wybranie odpowiednich filtrów ułatwia wybór właściwej charakterystyki produktu. Oprogramowanie umożliwia dokonywanie obliczeń dla różnych systemów dachowych profili zimnogiętych, niezależnie od tego, czy są one mocowane do blach trapezowych czy do dachowych płyt warstwowych.


  Pobierz PurCalc

  Rysunki szczegółowe (.dwg)

  Rysunki szczegółowe (.pdf)

  Instrukcje i formularze

  Formularze zamówień i warunki sprzedaży

  Instrukcje montażu

  Dokument instrukcji montażu zawiera informacje na temat:

  • Pakowania
  • Transportu i rozładunku
  • Przechowywania
  • Montażu
  Certyfikaty i deklaracje

  Deklaracje Właściwości Użytkowych