Informacje na stronie internetowej Ruukki są zgodne z naszym aktualnym stanem wiedzy. Pomimo iż dokładamy wszelkich starań, by zapewnić poprawność danych, spółka nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z możliwych błędów lub niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Copyright © 2016 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Własności
  Materiały
  Akcesoria

  Akcesoria

  Akcesoria dla blach trapezowych nośnych obejmują m.in. obróbki, mocowania oraz uszczelki. Akcesoria te zapewniają szybki montaż i niezawodne, szczelne złącza.
  Narzędzia do projektowania

  Narzędzia do projektowania

  W celu ułatwienia prac związanych z projektami architektonicznymi i budowlanymi oraz zapewnienia dokładnych informacji o produkcie w formie 3D, firma Ruukki oferuje szereg obiektów CAD / BIM oraz programów narzędziowych, które można pobrać z portalu Software Toolbox

   
  Ready modelled BIM objects

  Download objects for ArchiCAD
  Download objects for Revit

   
  Oprogramowanie Poimu

  Ruukki oferuje znakomite oprogramowanie Poimu przeznaczone do wymiarowania i optymalizacji stalowych blach trapezowych produkcji Ruukki.

  Wymiarowanie za pomocą programu Poimu obejmuje sprawdzenie nośności i sztywności blach i opcjonalnie sprawdzenie nośności łączników mocujących blachę. Obliczenia przeprowadzone są według normy Eurocode 3 – EN 1993-1-3.

  Program sprawdza nośność blach profilowanych według trzech procedur: 
  - sprawdzenie nośności ze względu na moment zginający; 
  - sprawdzenie nośności przy obciążeniu siłą skupioną i reakcją podporową; 
  - sprawdzenie interakcji momentu zginającego i siły poprzecznej.

  Dodatkową opcją programu poza sprawdzeniem nośności łączników jest również wymiarowanie z uwzględnieniem efektu tarczy.


  Pobierz Poimu

  Rysunki szczegółowe (.dwg)

  Rysunki szczegółowe (.pdf)

  Tablice obciążeń

  Instrukcje

  Instrukcje montażu

  Dokumenty zawierają informacje na temat:

  • Pakowania
  • Transportu i rozładunku
  • Przechowywania
  • Montażu

  Zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy jest dla nas priorytetem. Opracowaliśmy doskonały sprzęt wspomagający podnoszenie i montaż blach nośnych Ruukki. Posiada on oznakowanie CE i może być wykorzystywany tylko do podnoszenia profilowanych blach nośnych naszej firmy. W kwestii dostępności i możliwości zastosowania sprzętu, prosimy o konsultacje z naszym działem sprzedaży. 

  Katalogi i karty produktowe

  Certyfikaty i deklaracje

  Deklaracje Właściwości Użytkowych

  Aprobaty i atesty