Zmiany w normach odporności ogniowej płyt warstwowych (zastosowania ścienne)

lis 07, 2018

Zmieniona norma EN 15254-5 wprowadza bardziej rygorystyczne zasady dotyczące rozszerzania wyniku testu odporności ogniowej na rozpiętości większe niż rozpiętość płyty warstwowej poddanej testowi oraz ustanawia ograniczenia dotyczące kierunku, w którym płyta może zostać użyta w zastosowaniach końcowych.

Na podstawie standardowego testu odporności ogniowej, przeprowadzonego na płycie długości 3 m, występuje możliwość rozszerzenia uzyskanego wyniku do rozpiętości maksymalnej 6 lub 7,5 m (właściwy wynik jest zależny od zachowania się płyty podczas samego testu). W celu uzyskania wyniku dla rozpiętości większych niż 7,5 m niezbędne jest wykonanie testu z zastosowaniem płyty o długości powyżej 6 m.

Kolejną ważną zmianą, która pojawia się wraz z aktualizacją normy 15254-5, jest stwierdzenie, że uzyskany wynik odporności ogniowej zachowuje ważność wyłącznie dla orientacji, w której płyta została przetestowana, bez możliwości użycia wyniku dla orientacji odwrotnej. Nie jest możliwe uzyskanie klasyfikacji ważnej jednocześnie dla zastosowań końcowych w poziomie i pionie na podstawie jednego testu, jak to miało miejsce do tej pory.

Konieczność wprowadzenia właściwych zmian wynikających z aktualizacji normy EN 15254-5 dotyczy wszystkich producentów płyt warstwowych, którzy deklarują właściwości płyt w zgodzie z normą zharmonizowaną EN 14509:2013.

Nowe wartości odporności ogniowej płyt warstwowych znajdują się na stronie www.ruukki.pl