GreenCoat-rzepak

 

Sertifiseringer og erklæringer

Ruukkis kvalitets- og miljøspørsmål håndteres i henhold til kvalitetsstyringsstandarden ISO 9001 og miljøstyringsstandarden ISO 14001. I 2010, dekket sertifiserte systemer 99 % (2009:98) av produksjonen og i 2009, 87 % (2008:80) av de ansatte. 

I overensstemmelse med styringssystemer, identifiseres prosesser og miljømessige aspekter ved operasjoner hos Ruukki, og målene og programmene for å oppnå disse utarbeides. Som en del av miljøstyringssystemet er det å identifisere statuære krav knyttet til operasjoner og å garantere overensstemmelse med disse og frivillige forpliktelser. Identifisere og utvikle behovene til interessenter er også en viktig del av styringskvalitet og miljøspørsmål.

For å sikre kontinuerlig forbedring, blir systemene og driften regelmessig vurdert ved bruk av både interne og eksterne revisjoner. I undersøkelsene vil det bli avgjort om systemene imøtekommer kravene eller ikke. Dessuten vil ledelsen jevnlig avgjøre i sine gjennomganger om kvalitets- og miljøstyringssystemene imøtekommer de målene de har satt seg.