Varemerker

Les disse retningslinjene og vilkårene nøye før du bruker Ruukkis varemerker.

Generelt

Merkenavnet Ruukki, slagordet "Bygg din morgendag" og Ruukkis produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Rautaruukki Corporation eller dets datterselskaper (heretter omtalt som Ruukki). Ruukkis varemerker er åndsverk og blir betraktet som viktige og verdifulle eiendeler av selskapet.

Gi spesiell oppmerksomhet til følgende retningslinjer for riktig bruk av Ruukkis varemerker. Disse retningslinjene gjelder for Ruukkis ansatte, kunder, rettighetshavere og andre tredjeparter, som bruker Ruukkis varemerker.

Retningslinjer for bruk av Ruukkis logo-produktnavn

Du kan referere til Ruukki og dets produkter og tjenester med deres tilknyttede varemerker, så lenge slike referanser er sannferdige, rettferdige, og ikke villedende, og i samsvar med disse retningslinjene, noe som kan endres av Ruukki fra tid til annen etter Ruukkis eget skjønn. Ruukkis produktnavn eller Ruukki-logoen må aldri kobles til andre produktnavn, tjenestenavn, varemerker, logoer eller firmanavn . Du må heller ikke ta i bruk varemerker eller logoer som er til forveksling lik Ruukkis varemerker og logoer.

Bruken av Ruukki-logoen

Ruukki har begrenset bruken av Ruukki-logoen til bestemte partnere, som Ruukki har gitt konsesjon eller skriftlig tillatelse. Hvis du er en lisensinnehaver av Ruukki-logoen, må du følge de oppgitte retningslinjene i henhold til lisensavtalen.

Hvis du ikke er en lisensinnehaver av Ruukki-logoen, kan du bruke navnet Ruukki i en tekst, når det refereres til produktenes opprinnelse. Vær oppmerksom på at varemerkesymbolene ® og ™ må aldri brukes med navnet Ruukki, når vi snakker om Ruukki som selskap.

Hvis du er interessert i å få en lisens til å bruke Ruukki-logoen, ta kontakt med ditt lokale salgsteam.

Bruken av Ruukkis produktnavn

Følgende regler gjelder for Ruukkis produktnavn som er varemerker eller registrerte varemerker.

  • Varemerkesymbolene ® eller ™ skal brukes med Ruukkis produktnavn avhengig av om varemerket er registrert eller brukt i regionen der varemerket er brukt. Ta kontakt med din lokale selger eller Ruukkis IPR-team for å sikre hvilket symbol du skal bruke.
  • Ikke bøy eller pluraliser et varemerke (dvs. Puralo, Purala) eller gjør det om til et eiendomspronomen.
  • Varemerker skal alltid skrives med latinske bokstaver. Ikke kombiner varemerker med andre varemerker og navn.
  • Hvis mulig, skal følgende opphavsrettklausul legges til markedsføringsmateriale: "Ruukki, Rautaruukki og Ruukkis produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Rautaruukki Corporation."
  • Ikke legg til Ruukkis varemerker på produkter ved utskrift eller på annen måte.

 

Gamle merke- og firmanavn

Ruukkis gamle merkenavn som Rannila og Gasell er varemerker eller registrerte varemerker av Ruukki i Finland og i andre land. Men disse navnene skal ikke lenger brukes når det refereres til Ruukki, dets datterselskaper eller produkter.