Tilgjengelighet

Ruukki ønsker at dette nettstedet skal være tilgjengelig for alle, og arbeider kontinuerlig med å forbedre det.

Standard etterlevelse

I vårt arbeid med å forbedre nettstedet, gjennomgår og forbedrer vi det kontinuerlig i henhold til W3 Web Content Accessibility Guidelines. Dette nettstedet vil bli oppdatert for å utheve hvilke avsnitt som etterlever retningslinjene.

Dette er noen av tiltakene Ruukki har tatt for å forbedre tilgjengeligheten av nettstedet:

  • Det er mulig å bevege med tabulator
  • Sidestrukturen formidles ved bruk av overskriftselementer
  • Skriftstørrelsen kan endres dersom nettleseren støtter dette alternativet
  • Bilder som formidler viktig informasjon (ikke dekorative formål) har alternativ tekst
  • Stedskartet er tilgjengelig for å gi informasjon om utformingen av nettstedet

 

Nettleserkompatibilitet

De standard støttede nettleserversjonene er:

  • Chrome 45+, Chrome Mobile 42+
  • Firefox 38+
  • Internet Explorer 9+
  • Safari 7+, Safari Mobile 7+
  • Android 4+