Personvern

Beskyttelsen av ditt privatliv når du besøker dette nettstedet er svært viktig for Ruukki. Les våre personvernretningslinjer før du går inn dette nettstedet. Hvis du ikke godtar vilkårene i våre personvernretningslinjer, forventer vi at du forlater dette nettstedet.

Bruk av dine personopplysninger

De fleste av sidene på Ruukkis nettsteder er hovedsakelig for informasjonsformål, slik at de kan brukes uten at du trenger å oppgi personopplysninger. Vi samler inn informasjon om hvordan du bruker Ruukkis nettsteder. Denne informasjonen kan være knyttet til personopplysninger Ruukki oppbevarer om deg.

Vi kan ha behov for å samle inn personopplysninger via dette nettstedet for det formål å gi informasjonen og varene du ber om, og for markedsføring, salg, forretnings- og produktutvikling. Bruk av dine personopplysninger er basert på samtykke. Ved å gi informasjon til Ruukki via dette nettstedet, samtykker du til at dine personopplysninger blir brukt som angitt i disse retningslinjene.

Personopplysninger, inkludert navn, adresser og telefonnumre som du kan oppgi til Ruukki, vil bli behandlet både manuelt og av datamaskin. Ruukki har som mål å behandle personopplysninger så effektivt og sikkert som mulig. I tillegg bestreber Ruukki å stadig forbedre selskapets nettsteder for å gi en bedre kvalitet og bredere omfang av tjenester.

Beskytte personopplysninger og informasjonssikkerhet

Ruukki er forpliktet til å beskytte ditt personvern og dine personopplysninger. Ruukki behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende finsk lovgivning om personopplysninger og disse retningslinjene. Dine personopplysninger blir ikke overført utenfor Rautaruukki Corporation eller dets datterselskaper, tilknyttede selskaper eller pålitelige partnere.

Beskrivelse av databeskyttelsesfil

Kombinert beskrivelsesfil og informasjonsskjema for register
Personopplysningsloven (523/1999) §§ 10 og 24
Dato for utkast: 15. juni 2010

Kontrollør

Navn (forretning-ID): Rautaruukki Corporation (forretning-ID: 0113276-9)
Adresse: Panuntie 11, FI-00620 Helsinki, Finland
Annen kontaktinformasjon: +358 20 59 150

Registrert navn

Rautaruukki Corporations produkt- og tjenestekunderegistre

Grunnen til behandling av personopplysninger

Formålet med registeret er å behandle kundedata for:

 • Vedlikehold av www.ruukki.com-nettstedet og levering av produkter, tjenester, rekruttering eller konkurranser via nettsteder eller andre måter.
 • Utvikling og forvaltning av kundeforholdet mellom tjenesteyter og kunde.
 • Identifikasjon av kunder og formidling av informasjonssikkerhet.
 • Styring av interne og eksterne oppgaver innenfor Rautaruukki Corporation, dets datterselskaper, samarbeidspartnere og underleverandører i så mye som disse relaterer seg til gitte produkter og tjenester, rekrutteringsdatabase eller Internett-konkurranser arrangert av selskapet.
 • Formidling av opplysninger til bruk for Rautaruukki Corporation, dets datterselskaper, samarbeidspartnere og underleverandører i direkte markedsføring, data-mining og relaterte handlinger, for eksempel profilering av kundedata for ovennevnte formål.

Informasjonsinnholdet i registeret

Nedenfor er noen av de kategoriene der Rautaruukki Corporation samler inn personopplysninger:

 • Tekniske data eller informasjon samlet inn av informasjonskapsler om brukerens besøk til og bruk av www.ruukki.com-nettsteder og relaterte loggdata som identifiserer brukerens stedsplassering, tid og bruk
 • Informasjon levert av kunden som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen kontaktinformasjon som er nødvendig, for eksempel for levering av varer og tjenester, kundekommunikasjon og brukeridentifikasjon
 • Kundeforholds- og kontraktsinformasjon som kundens ønsker og bestillingsdetaljer, samt informasjon knyttet til andre nettsteder, og varer og tjenester levert av dem
 • Brukerprofiler basert på informasjonen ovenfor og finansiell brukerinformasjon relatert til varer og tjenester

Regelmessige kilder til informasjon

 • Informasjon om informasjonskapsler fra kundens harddisk innhentet av Rautaruukki Corporation, dets datterselskaper, samarbeidspartnere og underleverandører eller loggdata ved å overvåke bruk av nettstedet

 • Opplysninger gitt av kunden som generell kunde- og ordreinformasjon

 • Enheter innenfor Rautaruukki Corporation, dets datterselskaper, samarbeidspartnere og underleverandører som tilbyr produkter, tjenester og verdiøkende tjenester (for eksempel logistikktjenester) knyttet til www.ruukki.com-nettstedet

Normal offentliggjøring av informasjon og informasjonsoverføring til land utenfor EU eller EØS

Informasjon er beskrevet og overført til de formål som er definert ovenfor til enheter innenfor Rautaruukki Corporation, dets datterselskaper, samarbeidspartnere og underleverandører, hvorav noen er lokalisert utenfor EU og EØS. Også noen av serverne som brukes til å opprettholde www.ruukki.com-nettstedet kan befinne seg utenfor EU eller EØS.

Registerets sikkerhet

A. Manuell data: Manuelle data oppbevares låste lokaler og er kun tilgjengelig for autoriserte personer.

B: Databehandlet data: Nettstedet bruker teknisk databeskyttelse som tar sikte på å sikre at informasjonen som sendes forblir uendret og er kun tilgjengelig for autoriserte personer. Bare visse ansatte i Rautaruukki Corporation, dets datterselskaper, samarbeidspartnere og underleverandører har et brukernavn og passord for å få tilgang til systemet.

Retten til å kontrollere

Som en regel, har alle rett til å kontrollere informasjon oppbevart om dem på den personlige datafilen. Alle forespørsler om å kontrollere informasjonen skal skje skriftlig via brev undertegnet for hånd av vedkommende eller ved forespørsel i person til kontrolløren av registeret. Forespørsler om å kontrollere personopplysninger skal sendes til Rautaruukki Corporation på adressen ovenfor.

Korrigering av informasjon

Alle har rett til å korrigere eventuell unøyaktig, personlig registerinformasjon. Forespørsler om å korrigere opplysningene må gjøres skriftlig og være tilstrekkelig detaljert. Forespørsler om å korrigere informasjonen skal sendes til Rautaruukki Corporation på adressen ovenfor.

Informasjonskapsler

Fra tid til annen kan informasjonskapsler plasseres på datamaskinen for å forbedre effektiviteten av dette nettstedet og de av Ruukkis tjenester vi leverer til deg. En informasjonskapsel består av informasjon som sendes av en nettserver til en nettleser, og som lagres av nettleseren. Dette gjør det mulig for Ruukki å identifisere deg.

Informasjonskapsler blir ofte brukt på mange nettsteder i dag. Hvis du ikke ønsker å motta informasjonskapsler, eller hvis du ønsker å bli varslet før de plasseres, lar de fleste nettlesere deg stille inn nettleseren til denne effekten. Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater informasjonskapsler, kan dette påvirke nettstedets eller tjenestens brukervennlighet.

Andre bestemmelser

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Ruukki er ikke ansvarlig for innholdet eller sikkerheten av andre nettsteder.

Ruukki utvikler stadig dets nettsteder, og kan når som helst revidere vilkårene i denne personvernerklæringen ved å oppdatere den.

Kontakte Ruukki

Du kan korrigere nøyaktigheten av personopplysningene vi oppbevarer om deg ved å kontakte Ruukki. På forespørsel, vil vi korrigere eller slette eventuelle ufullstendige, unøyaktige eller utdaterte personopplysninger om deg. For mer informasjon, kontakt Ruukkis juridiske avdeling (tlf.: +358 20 59 150).