Juridiske merknader

Ved å gå inn på Ruukkis www-sider (heretter «Nettstedet»), godtar du følgende vilkår og betingelser. Du må ikke gå inn på dette nettstedet hvis du ikke er enig i alle de følgende vilkårene.

Generelt

Innholdet på dette nettstedet eies utelukkende av Rautaruukki Corporation og/eller dets datterselskaper og samarbeidspartnere (heretter kalt "Ruukki"). Alt materiale (inkludert, men ikke begrenset til, bedriftssymboler, merkenavn, produktnavn, varemerker, tekst, bilder og lydvisuelle elementer) på dette nettstedet er underlagt opphavsrett, med alle opphavsrettigheter beholdt av Ruukki. Alle rettigheter som ikke er spesifikt tildelt heri er forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i enhver form uten skriftlig tillatelse fra Ruukki er forbudt, unntatt i henhold til tillatelsen angitt nedenfor.

I henhold til vilkårene og betingelsene som er angitt her, og alle gjeldende lokale lover og forskrifter, gir Ruukki deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig og begrenset rett til tilgang, bruk og visning av dette nettstedet og tilhørende materiale for personlig bruk. Denne tillatelsen er ikke en overføring av eierskap til dette nettstedet og materialet heri og er underlagt følgende restriksjoner: (i) du må beholde, alle kopier av dette nettstedet og materialer, all opphavsrett og andre eiendomsrettigheter tilhørende Ruukki og (ii ) du kan ikke endre, distribuere, overføre eller lagre nettstedet eller materiale på noen måte eller reprodusere eller offentlig vise eller utføre, eller på annen måte bruke nettstedet og materialer for offentlige eller kommersielle formål, med mindre annet er uttrykkelig tillatt heri. Individuelle dokumenter på dette nettstedet kan være underlagt ytterligere vilkår som angitt i disse dokumentene. Bruk av pressemeldinger og andre dokumenter som er klassifisert som offentlige er tillatt i offentlig kommunikasjon hvis kilden av informasjonen er oppgitt.

Ruukki og alle andre varemerker tilhørende Ruukki, produktnavn, logoer, kommersielle symboler, varenavn, slagord og tjenester, enten de er registrert eller ikke, er varemerker tilhørende Ruukki. Din tilgang til dette nettstedet må ikke tolkes som, ved implikasjon, hindring eller annen måte, lisens eller rett til å bruke noen merker som vises på dette nettstedet uten skriftlig samtykke fra Ruukki.

Ansvarsfraskrivelse og -begrensning

Innholdet på dette nettstedet er gitt på «som det er» og «som tilgjengelig» basis. Ethvert dokument heri kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Videre gir Ruukki ingen garantier om at dette nettstedet eller serveren som gjør det tilgjengelig er fri for virus eller andre elementer av destruktiv natur. Selv om informasjonen gitt til deg på dette nettstedet er innhentet eller samlet fra kilder vi anser for å være pålitelige, gir Ruukki ingen uttrykte eller underforståtte garantier for nøyaktigheten, gyldigheten, tilgjengeligheten, egnetheten for bestemte formål, ikke-krenkelse, aktualitet, funksjonalitet eller fullstendighet av informasjon eller data som er gjort tilgjengelig for deg. Ruukki forbeholder seg retten til å endre nettstedet eller å trekke tilbake tilgangen til den til enhver tid. All informasjon kan endres uten forvarsel.

Dette nettstedet inneholder generelle opplysninger om Rautaruukki Corporation og dets verdipapirer og derivater benyttet ved handel. Ikke noe av informasjonen som presenteres på dette nettstedet skal oppfattes som et salg eller kjøp tilbudet av verdipapirer eller derivater, og heller ikke som en anbefaling for investering.

Informasjonen på dette nettstedet må ikke brukes som grunnlag for en eventuell investeringsbeslutning. Når man foretar investeringsbeslutninger, må investorene basere sine investeringer på sine egne undersøkelser og vurderinger av selskapene, verdipapirer eller derivater og risikoene forbundet med disse.

Ruukki er ikke ansvarlig for noen direkte, indirekte, spesielle eller følgeskader som følge av, forårsaket i forbindelse med eller som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet, inkludert men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av programmer eller andre data på informasjonsbehandlingssystemet ditt eller på annen måte, selv om Ruukki eller dets representanter er informert om slike skader. Ruukki er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, forsinkelser eller feil som finnes på eller i forbindelse med dette nettstedet, og skal ikke være forpliktet til å varsle brukerne når informasjonen er oppdatert.

Lenker

For å lette tilgjengeligheten, kan Ruukki inkludere på dette nettstedet lenker til andre nettsteder på Internett som eies eller drives av tredjeparter. Ruukki påtar seg intet ansvar og gir ingen garantier overhodet for materiale laget eller publisert av tredjeparter som dette nettstedet har en lenke til.

Innsendelser

Ved å sende inn materiale til en av våre servere, for eksempel via e-post eller via nettstedet, samtykker du til at:

(A) Materialet skal ikke inneholde elementer som er ulovlig eller på annen måte uegnet for publisering.

(B) Du vil bestrebe å skanne og fjerne eventuelle virus eller andre forurensende eller destruktive egenskaper før du sender inn noe materiale.

(C) Du eier materialet eller har ubegrenset rett til å gi det til oss og Ruukki kan publisere materialet kostnadsfritt og/eller innlemme det eller alle konsepter beskrevet i det i våre produkter uten rettslig ansvar.

(D) Du vil ikke iverksette tiltak mot oss i relasjon til materiale som du sender inn, og du godtar å beskytte oss hvis noen tredjepart saksøker oss i relasjon til det materialet du sender inn.