Wood-Mizer Industries

Vi deltok i dette prosjektet fra prosjekteringsfasen til byggetrinnet – i samarbeid med hovedentreprenør og montasjefirma. Vi leverte sandwichpaneler til vegg med mineralullskjerne og Ruukki® Design Tokyo S18 profiler, samt komplementære deler som beslag, tetninger og fester.

Related products

Samarbeidspartnere

  • Eier/investor:
  • Entreprenør:
  • Arkitektkontor:
  • Montasjefirma:
  • År: 2013
Google maps image for pdf print
Wood-Mizer Industries er et dynamisk og moderne firma som produserer bærbare sagbruk og treforedlingsutstyr. Det betjener kunder i Europa, Asia og Afrika. Selskapet er ISO-sertifisert og sysselsetter i dag cirka 300 personer i Polen. Wood-Mizers maskiner brukes i sagbruk, treforedlingsfabrikker og av privatpersoner over hele verden. 

I byggeprosjektet som består av en ny produksjonshall sammen med sosial- og kontorfasiliteter. Ruukki leverte sandwichpaneler med mineralullskjerne til vegger og Ruukki Design Tokyo S18 profiler, samt komplementære deler som beslag, tetninger og fester. Leveransene var i 2013. 

Ruukki deltok i dette prosjektet fra prosjekteringsfasen til byggetrinnet – i samarbeid med hovedentreprenør og montasjefirma.