Kommersielle lokaler – Eskilstuna

Samarbeidspartnere

  • Utvikler: Frost - Fastighets & Markentrepenad
  • Arkitektonisk utforming: Area Arkitektur AB
Google maps image for pdf print

En bygning med en gyllen farge og vinduer i den sørlige enden, som gjør at forretningsbygningen skiller seg ut, er nylig ferdigstilt i Eskilstuna i Sverige. Bygningen har et gulvareal på nesten 1.000 kvm og huser fem selskaper og en leilighet. Bygningen eies av eiendomsinvesteringsselskapet Frost - Fastighets & Markentrepenad.

Ruukki leverte sandwich kassettene som ble benyttet til bygningens vegger. Arkitekt Elin Pantzare valgte gull som farge, som hun mener har gitt bygningen et nærmest glanset utseende som er skånsomt for øyet.

«Ruukkis paneler ble valgt på grunn av miljøaspektet. Et av bygningens hovedkriterier var energieffektivitet. Fargen tilføyer en slags verdighet, og folk legger merke til bygningen. Vi har mottatt positive kommentarer allerede nå, det før bygningen virkelig tas i bruk,» sier Elin Pantzare.