Jäniksenlinna vannforsyningsanlegg

På bygningens sydvendte vegg er det montert Ruukki Liberta Solar fasadekassetter. Solcellepanelene som er montert på veggen produserer strøm som brukes til å respondere til etterspørselen på vann. Det er også montert Liberta Elegant 500 og Liberta Glass kassetter i tillegg til Design Venice fasadeprofiler på fasaden.

Samarbeidspartnere

  • Hovedentreprenør: Peab Infra Oy
  • Montering av Ruukki sine produkter: SPLR Termo Oy
  • Arkitekt: FCG suunnittelu ja tekniikka Oy
 
Google maps image for pdf print

TSV har investert i økt kapasitet for å imøtekomme den hurtig økende etterspørselen etter vann fra finske kommuner. Når den nye bygningen står ferdig vil vannforsyningsanlegget kunne pumpe 19000 kubikkliter vann per måned. Det vil si en økning tilsvarende Tuusula kommunes forbruk pluss 40%.

På bygningens sydvendte vegg er det montert Ruukki Liberta Solar fasadekassetter. Solcellepanelene som er montert på veggen produserer strøm som brukes til å respondere til etterspørselen på vann. Det er også montert Liberta Elegant 500 og Liberta Glass kassetter i tillegg til Design Venice fasadeprofiler på fasaden.

Peab Infra Oy var prosjektets hovedentreprenør. Ruukki sine produkter ble montert av SPLR Termo Oy. Arkitektonisk utforming stod FCG suunnittelu ja tekniikka Oy for.