Hämeen Kirjapaino trykkeri

«Da vi prosjekterte påbygget, tenkte vi på om vi skulle bli i våre eksisterende lokaler eller flytte til nye. Vi bestemte oss for å bli. Vi eier tomten og bygningen, og det å flytte ville betydd ekstra kostnader og avbrudd i produksjonen. Det var mulig å gi hele bygningen et harmonisk utseende fordi påbygget kunne få samme type fasade som den renoverte delen,» sier Miika Haavisto begeistret.

Related products

Samarbeidspartnere

  • Eier/investor: Hämeen Kirjapaino
  • Entreprenør:
  • Arkitektkontor:
  • Montasjefirma:
  • År: 2015
Google maps image for pdf print

Bygningen til Hämeen Kirjapaino har et komplekst design, med hjørner og tak i forskjellige høyder. Administrerende direktør, Miika Haavisto, sa at de helt fra begynnelsen håpet på å bruke Ruukkis produkter i renoveringen. Ruukkis produkter ankom til avtalt tid og arbeidet gikk etter planen. Hämeen Kirjapaino gjennomgikk et to-trinns fornyelsesprosjekt. Den første etappen var for fem år siden, da bygningens fasaden ble utbedret, og tre år senere da påbygget ble bygget. Miika Haavisto oppsummerte prosjektet i en setning: «Vi er glade for vårt valg og har definitivt ingen grunn til å angre på det.»